Burping എന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്താണ്?

Burping എന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്താണ്?
John Burns

ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ശാരീരിക പ്രകടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന വൈബ്രേഷനുകൾക്കൊപ്പം വിന്യസിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിന്റെ അടയാളമായാണ് ബർപ്പിംഗിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ചില ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ, അത് ആത്മീയ വഴികാട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സൂചനയായും അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ വ്യതിയാനങ്ങളോടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണമായും കാണപ്പെടാം.

മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, മാത്രമല്ല ഊർജ്ജസ്വലമായ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ഒരു വശവും ഉണ്ട്. ഈ ഊർജ്ജം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാം, ചില സമയങ്ങളിൽ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാകുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യാം. സന്തുലിതാവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആത്മീയ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഈ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയായി ബർപ്പിംഗ് കാണാൻ കഴിയും.

  1. ആത്മീയ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിന്റെ അടയാളം.
  2. ശാരീരിക ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന വൈബ്രേഷനുകളുമായി യോജിപ്പിക്കുക.
  3. ആത്മീയ വഴികാട്ടികളുടെയോ പിന്തുണയുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സൂചനയായി ഇത് കാണപ്പെടാം.
  4. ധ്യാനം, രോഗശാന്തി, എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഊർജ്ജ ഷിഫ്റ്റുകളോടുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ.

നെഗറ്റീവ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനും ബാലൻസ് കണ്ടെത്താനും നമ്മുടെ ഉയർന്ന വ്യക്തിയുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമായി ബർപ്പിംഗിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മീയതയുമായി ബർക്കിംഗിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് അസാധാരണമായി തോന്നാമെങ്കിലും, നമ്മുടെ ശാരീരികവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.അവ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

Burping എന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്താണ്

13> <13 <15 ധ്യാനമോ പ്രാർത്ഥനയോ പോലുള്ള ഒരു ആത്മീയ പരിശീലനത്തിനിടയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നോ ഉയർന്ന ശക്തിയിൽ നിന്നോ ഉള്ള സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യക്തിയെ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും വർത്തമാന നിമിഷവുമായി വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളിൽ നിന്നോ കാവൽ മാലാഖമാരിൽ നിന്നോ ഉള്ള സന്ദേശമോ സിഗ്നലോ ആകാം, അത് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമോ സാധൂകരണമോ നൽകുന്നു.
ആത്മീയ അർത്ഥം വിശദീകരണം
ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രകാശനം ബർപ്പിംഗിന് ബിൽറ്റ്-അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, ഇത് വ്യക്തിയെ നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളോ ചിന്തകളോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
വൈകാരിക പ്രകടനം കോപമോ നിരാശയോ പോലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ബേപ്പിംഗ് കാണപ്പെടാം.
ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ചില ആത്മീയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ, ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും അനാവശ്യ ഊർജ്ജങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ആത്മീയ സ്ഥിരീകരണം
എനർജി ഷിഫ്റ്റ് ഒരു ബർപ്പ് ഒരു ഊർജ്ജ ഷിഫ്റ്റിനെയോ പരിവർത്തനത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കാം. വ്യക്തി ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവളർച്ച.

Burping എന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം

ഒരുപാട് ബർപ്പിംഗ് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

ഒരാൾക്ക് പൊള്ളൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഷ്യൽ റിഫ്ലക്സ് രോഗത്തിന്റെ (GERD) ലക്ഷണമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളരെയധികം വായു വിഴുങ്ങിയതായി സൂചിപ്പിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അമിതമായ പൊട്ടൽ, ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റിക് അൾസർ രോഗം പോലെയുള്ള ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൽ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അടിസ്ഥാനപരമായ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

ബേർപ്പിംഗിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബർപ്പിംഗ് കൊണ്ട് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞ് പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ വായുവും വിഴുങ്ങുന്നു. ഈ വായു ആമാശയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ വായു പുറന്തള്ളാനും ആശ്വാസം നൽകാനും ബർപ്പിംഗ് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഭക്ഷണം നൽകിയതിന് ശേഷം തുപ്പുകയോ ഛർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ബർപ്പിംഗ് സഹായിക്കും. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ, ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷവും മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൊള്ളിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാറുണ്ട്.

മുതിർന്നവർക്കും പൊട്ടുന്നത് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ, മുതിർന്നവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ കുടിക്കുമ്പോഴോ വായു വിഴുങ്ങാൻ കഴിയും. ഈ വായു വയറിളക്കവും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കും. ഈ വായു പുറത്തുവിടാനും ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകാനും ബർപ്പിംഗ് സഹായിക്കും.

കൂടാതെ, വേദനയോ മലബന്ധമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടലിൽ വാതകം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാൻ ബർപ്പിംഗ് സഹായിച്ചേക്കാം. മൊത്തത്തിൽ, ബർപ്പിംഗ് സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുവിഴുങ്ങിയ വായു പുറന്തള്ളുക, ശരീരവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വാതകം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിൽ നിന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിവാക്കുക.

നിങ്ങൾ എരിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ പൊട്ടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വായു നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടും. പുറന്തള്ളുന്ന വായുവിൽ സാധാരണയായി മീഥേനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്ടീരിയകൾ വയറ്റിലെ ഭക്ഷണം വിഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വാതകങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

വീഡിയോ കാണുക: എന്താണ് എരിവുണ്ടാക്കുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നത്?

ബർപ്പിംഗ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമാണോ?

കഴിച്ചതിനുശേഷമോ കുടിച്ചതിന് ശേഷമോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് തികച്ചും സാധാരണമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അവ വാതക ഉൽപാദനത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

ഈ വാതകം ബെൽച്ചിംഗിലൂടെയോ വായുവിലൂടെയോ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ കുടിക്കുമ്പോഴോ ഉള്ള വായു വിഴുങ്ങുന്നതാണ് പൊതുവെ എരിവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, വായു നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങി ഒടുവിൽ പുറത്തുവിടേണ്ടി വരും.

നിങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകുമ്പോഴോ തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോഴോ വായു വിഴുങ്ങുന്നത് അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു പാനീയം വേഗത്തിൽ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് മനഃപൂർവം ആകാം. ചില ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ബർണിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ, ഉയർന്ന കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ നിങ്ങളുടെ ബർപ്പിംഗ് എപ്പിസോഡുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, അവ ഒഴിവാക്കാനോ മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കാനോ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാനാണോ?

അതെ, ഇത് തികച്ചും സാധാരണവും സാധാരണവുമാണ്വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ അമിതമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെയോ പൊട്ടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് ദഹനപ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും.

Burping ന്റെ പ്രതീകം

Burping എന്ന പ്രവൃത്തി പലപ്പോഴും പരുഷതയുടെ ലക്ഷണമായാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷേ അതിന് കഴിയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും പ്രതീകമായും ഇത് കാണുന്നു. ഒരാൾക്ക് വയറുനിറഞ്ഞതോ വയറുനിറഞ്ഞതോ ആയതായി തോന്നുമ്പോൾ, സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ അവർ വാതകം പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കാം. ബെൽച്ചിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിങ്ങ് എന്നിവയിലൂടെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ചില സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളും പരുഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പലപ്പോഴും പൊള്ളുന്നതിനെക്കാൾ പൊറുപ്പിക്കുന്നതാണ്. വാസ്‌തവത്തിൽ, ചില സംസ്‌കാരങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദരവിന്റെ അടയാളമായി ബേപ്പിംഗ് കാണുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, വിഴുങ്ങിയ വായുവിന്റെ ഫലമാണ് ബർപ്പിംഗ്.

നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ കുടിക്കുമ്പോഴോ, ഭക്ഷണത്തിനും ദ്രാവകത്തിനുമൊപ്പം വായു എടുക്കുന്നു. ഈ വായു എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ടതുണ്ട്, സാധാരണയായി ബെൽച്ചിംഗിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. മോണ വിഴുങ്ങുകയോ വളരെ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അമിതമായ വായു വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും.

ചുരുങ്ങുന്നത് ഒരു അന്തർലീനമായ രോഗാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമായേക്കാം. ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് അന്നനാളത്തിലേക്ക് തിരികെ ഒഴുകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഷ്യൽ റിഫ്ലക്സ് രോഗം (GERD). ഇത് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, നെഞ്ചുവേദന, വിഴുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വീർപ്പുമുട്ടൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, GERD അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണണം.വ്യവസ്ഥകൾ. അതിനാൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ബെൽച്ച് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ, ലജ്ജിക്കേണ്ട - നിങ്ങൾ നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാകാം!

ബൈബിളിൽ ബേർപ്പിംഗ്

ബൈബിളിലെ ബൂർപ്പിംഗ് കുറച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു സമയം, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് വെളിച്ചത്തിലാണ്. ലേവ്യപുസ്തകത്തിൽ, "ആരെങ്കിലും ശുക്ലം സ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ തന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും വൈകുന്നേരം വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും വേണം" എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്. വിവാഹം കഴിക്കാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരാളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അത് കാരണം അവർ "അശുദ്ധരാണ്" എന്ന് ഖണ്ഡിക തുടരുന്നു.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പൊട്ടൽ നിങ്ങളെ അശുദ്ധനാക്കുന്ന ഒന്നായി കാണുന്നു. . 1 കൊരിന്ത്യർ 6:9-10-ൽ, ലൈംഗിക അധാർമികത നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെതിരായ പാപമാണെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. തുടർന്ന്, "ശുക്ലത്തിന്റെ ഉദ്‌വമനം" ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക അധാർമികതയുടെ ഒരു കൂട്ടം അദ്ദേഹം പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് സ്വയംഭോഗം പറയുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ്.

അതിനാൽ ഇവിടെയും, പൊട്ടൽ വൃത്തികെട്ടതും പാപകരവുമായ ഒന്നായി നാം കാണുന്നു. ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ബർപ്പിംഗ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് സദൃശവാക്യങ്ങൾ 25:27 ആണ്, അവിടെ അത് പറയുന്നു, "അധികം തേൻ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല." ഇത് ബർപ്പിംഗിനെക്കുറിച്ചല്ല പ്രത്യേകമായി സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പോയിന്റ് ഒന്നുതന്നെയാണ്: എന്തും അമിതമായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യാം.

ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബൈബിൾ കാണുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. നെഗറ്റീവായ ഒന്നായി burping. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശരി, ആദ്യം, നമ്മൾ എത്ര തവണ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അധികമായാൽ തീർച്ചയായും കഴിയുംനമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാകുക (അധികം തേൻ പോലെ). എന്നാൽ അതിലും പ്രധാനമായി, നമ്മൾ ബർപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ-അത് സോഡ കുടിക്കുന്നതിലൂടെയാണെങ്കിലും-നമുക്ക് നല്ലതല്ലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

Burping അർത്ഥം

ബെൽച്ചിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും വാതകം പുറന്തള്ളുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുകയോ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബർപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകാം. ബർക്കിംഗ് പൊതുവെ ഒരു സാമൂഹിക കൃത്രിമമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് മോശം ശുചിത്വത്തിന്റെയോ മോശം പെരുമാറ്റത്തിന്റെയോ ലക്ഷണമല്ല.

വാസ്തവത്തിൽ, ദഹനക്കേടും വയറു വീക്കവും തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വാഭാവികവും ആവശ്യമായതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ബർപ്പിംഗ്.

കുണ്ഡലിനിയും ബർപ്പിംഗും

നട്ടെല്ലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തമായ ഊർജ്ജമാണ് കുണ്ഡലിനി. ഈ ഊർജ്ജം ഉണർന്നാൽ, അത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിവിധ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. കുണ്ഡലിനി ഉണർവിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പാർശ്വഫലങ്ങളിലൊന്ന് ബർപ്പിംഗ് ആണ്.

പൊട്ടൽ ഒരു വിചിത്രമായ ലക്ഷണമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ സാധാരണമാണ്. കുണ്ഡലിനി ഊർജ്ജം നട്ടെല്ല് മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ, അത് ആമാശയത്തിൽ വാതകം അടിഞ്ഞുകൂടാൻ ഇടയാക്കും. ഈ വാതകം പിന്നീട് പുറത്തുവിടേണ്ടതുണ്ട്, അത് ബ്യൂപ്പിംഗിന് കാരണമാകുന്നു.

വിയർപ്പ്, കുലുക്കം, ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പമാണ് പലപ്പോഴും വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം സാധാരണവും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വഴിയുമാണ്അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുതിയ ഊർജ്ജവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുണ്ഡലിനി ഉണർത്തൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിഷമിക്കേണ്ട!

ഇത് തികച്ചും സാധാരണമാണ്, ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പുതിയ ഊർജവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും സവാരി ആസ്വദിക്കാനും അനുവദിക്കൂ!

ഉപസംഹാരം

ചുരുങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും മോശം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണമായാണ് കാണുന്നത്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട്. ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് വായിലൂടെ വാതകം പുറത്തുവിടുന്നതാണ് ബർപ്പിംഗ്. ഈ വാതകം വിഴുങ്ങിയ വായു, ചെറിയ അളവിലുള്ള ഭക്ഷണവും വയറ്റിലെ ആസിഡും ചേർന്നതാണ്.

ബുർപ്പിംഗ് പ്രവർത്തനം ഈ വാതകത്തെ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നത് തടയുകയും വേദന ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ആത്മീയ തലത്തിൽ, നിഷേധാത്മക ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ബർപ്പിംഗ് കാണാം. നാം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ, അവ വഷളാവുകയും നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇതും കാണുക: ഒരു വെളുത്ത പുഷ്പത്തിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്താണ്? ശുദ്ധി!

ബർപ്പിംഗിലൂടെ അവ പുറത്തുവിടുന്നതിലൂടെ, ഈ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതിനാൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ, ലജ്ജിക്കരുത് - അത് പുറത്തുവിടുക! ചില നിഷേധാത്മകത ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ സ്വയം സഹായിക്കുകയായിരിക്കാം.

ഇതും കാണുക: എഫെസ്യർ 5:3 ന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്താണ്John Burns
John Burns
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ആത്മീയ പരിശീലകനും എഴുത്തുകാരനും അദ്ധ്യാപകനുമാണ്, വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ അറിവും വിഭവങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിതനാണ്. ആത്മീയതയോടുള്ള ഹൃദയംഗമമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആന്തരിക സമാധാനവും ദൈവിക ബന്ധവും കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കാനും നയിക്കാനും ജെറമി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും സമ്പ്രദായങ്ങളിലും വിപുലമായ അനുഭവം ഉള്ള ജെറമി തന്റെ രചനകളിൽ സവിശേഷമായ ഒരു വീക്ഷണവും ഉൾക്കാഴ്ചയും നൽകുന്നു. പുരാതന ജ്ഞാനത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ആത്മീയതയ്ക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു സമീപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, ആക്‌സസ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ആൻഡ് റിസോഴ്‌സ്, വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിലയേറിയ വിവരങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമഗ്ര പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി വർത്തിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ധ്യാന വിദ്യകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ, അവബോധജന്യമായ വികസനം എന്നിവയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത് വരെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, ആത്മീയ പാതയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ജെറമി മനസ്സിലാക്കുന്നു. തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും പഠിപ്പിക്കലുകളിലൂടെയും, വ്യക്തികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അവരുടെ ആത്മീയ യാത്രകളിലൂടെ എളുപ്പത്തിലും കൃപയോടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു.തന്റെ എഴുത്തിന് പുറമേ, ജെറമി തന്റെ ജ്ഞാനം പങ്കിടുന്ന ഒരു സ്പീക്കറും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്ററുമാണ്.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുമായുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളവും ആകർഷകവുമായ സാന്നിധ്യം വ്യക്തികൾക്ക് പഠിക്കാനും വളരാനും അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള ഒരു പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.ആത്മീയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഐക്യവും പരസ്പര ബന്ധവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജസ്വലവും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ ഒരു ആത്മീയ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശഗോപുരമായി വർത്തിക്കുന്നു, വായനക്കാരെ അവരുടെ ആത്മീയ ഉണർവിലേക്ക് നയിക്കുകയും ആത്മീയതയുടെ എക്കാലത്തെയും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വിഭവങ്ങളും അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.