ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳು
John Burns

ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು, ಓಪ್ಲೋಪಾನಾಕ್ಸ್ ಹಾರಿಡಸ್, ಅದರ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷಾಂತರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದರರ್ಥ 'ಕರಡಿಯ ಗುರಾಣಿ'. ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ಮಡ್ಜಿಂಗ್, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಡ್ಜಿಂಗ್, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಕರಡಿ ಮೂಲವನ್ನು ದಿ ಪಾಪ್ಲರ್ ಆಫ್ ಇವಿಲ್ ಎಂದು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಳಕೆಗಳು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಳಕೆ ವಿವರಣೆ
ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ.
ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದು ಇದು ಒಬ್ಬರ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಿ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೈಡ್‌ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಣಿ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಒಬ್ಬರ ಸೆಳವು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಬ್ದ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧ್ಯಾನದ ನೆರವು ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
ಕನಸಿನ ಕೆಲಸ ಇದು ಕನಸಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ದೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಒಣಗಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಗಿಸಿ ನಂತರ ನಂದಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರಡಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಕರಡಿ ಬೇರುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಶೀತಗಳು, ಜ್ವರ, ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಓಶಾ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ ರೂಟ್ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಕೆಲವು ಇವೆOSHA ಅನ್ನು "ಬೇರ್ ರೂಟ್" ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವೆ.

ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸರಳವಾಗಿ "ಬರಿಟ್" ಎಂಬ ಪದದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಖನಿಜದ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆ ಇದು ಕರಡಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದು "ನಮ್ಮದು." OSHA ನ ಲೋಗೋ ಗ್ರಿಜ್ಲಿ ಕರಡಿ ಎಂದು ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಓಶಾ ಎಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನು?

ಓಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ.

OSHA ಎಂಬುದು "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ" ಅಥವಾ "ರಕ್ಷಕ" ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಇದು "ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಆಡಳಿತ" ದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ OSHA ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ OSHA ನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನು OSHA ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು OSHA ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು.

ಆದರೆಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ OSHA ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, OSHA ನ ಅರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗದಿದ್ದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಓಶಾ ರೂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಓಶಾ ಮೂಲವು ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಓಷಾ ಮೂಲವನ್ನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಔಷದ ಮೂಲವನ್ನು ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಣಗಿದ ಬೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1-2 ಟೀಚಮಚ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಒಶ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಟಿಂಚರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, 2-3 ಟೀಚಮಚ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಿಂಟ್ ವೋಡ್ಕಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು 2-3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಸೋಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಿಡಿ.

ಓಶ ಮೂಲಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಷಾ ಮೂಲವನ್ನು ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಿಕೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಂತಹ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪರಿಹಾರದಂತೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಓಶಾ ರೂಟ್ - ಕರಡಿ ಔಷಧ - ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು

ಓಶಾ ರೂಟ್ - ಕರಡಿ ಔಷಧ – ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು

ಓಶಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ

ಒಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. OSHA ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ದೇವತೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ಗಾಯದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅವಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಏನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ OSHA ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ (ಲಿಗುಸ್ಟಿಕಮ್ ಪೋರ್ಟೆರಿ), ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Osha ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಪರಿಹಾರ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ನೆರವು ಮತ್ತು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು, ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಓಷಾ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಶಾ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಡೋಸಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿ.

Osha Root & ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಓಶಾ ಮೂಲವನ್ನು ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಫ್ಲಾಟ್ ಟೈರ್‌ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೇನು?

ಬೇರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಹಾವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಶೀತಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ಬ್ಲೂ ಜೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಓಶಾ ಮೂಲವು ಕೆಲವು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಪ್ರಬಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತುಲಗತ್ತು.

ಇದು ಒತ್ತಡ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ-ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಓಶಾ ರೂಟ್ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು!

ಓಶಾ ರೂಟ್ ಟೀ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಚಹಾವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಓಶಾ ರೂಟ್ ಟೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾವನ್ನು ಓಶಾ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ.

ಓಶಾ ಮೂಲವನ್ನು ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಇದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಓಷಾ ರೂಟ್ ಚಹಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು:

1. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ:

ಓಶಾ ಮೂಲವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಇಮ್ಯುನೊಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಓಶಾ ರೂಟ್ ಚಹಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2. ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಉರಿಯೂತವು ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಓಶಾ ರೂಟ್ ಉರಿಯೂತದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನೀವು ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆಕರಡಿ ಬೇರುಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಳಕೆ. ಕರಡಿ ಮೂಲವು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಬಳಕೆಯ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರಡಿಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಲೇಖಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಟೋಟೆಮ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕರಡಿ ಮೂಲವನ್ನು ಅದರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
John Burns
John Burns
ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಿ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಜೆರೆಮಿ ಇತರರಿಗೆ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ತನ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಗ್ರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಕ್ತಿಯ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ತನ್ನ ಓದುಗರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಜೆರೆಮಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜೆರೆಮಿ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಅನುಕೂಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತುಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಒಳನೋಟಗಳು. ಅವರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು, ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪೋಷಣೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಓದುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.