അമ്മയും കുഞ്ഞും മാൻ ആത്മീയ അർത്ഥം

അമ്മയും കുഞ്ഞും മാൻ ആത്മീയ അർത്ഥം
John Burns

അമ്മയും കുഞ്ഞു മാനുകളും രക്ഷാകർതൃത്വം, പോഷണം, സംരക്ഷണം, നിരുപാധികമായ സ്നേഹം, വിശ്വസ്തത എന്നിവയുടെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

അമ്മയും മാൻകുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പ്രധാന ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

രക്ഷാകർതൃത്വം:മാതാ പിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം അമ്മയും മാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. പോഷിപ്പിക്കൽ:അമ്മയും മാൻ കുഞ്ഞും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകേണ്ടതിന്റെയും പോഷണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം പ്രകടമാക്കുന്നു. സംരക്ഷണം:അമ്മയും മാൻ കുഞ്ഞും പ്രിയപ്പെട്ടവർ പരസ്പരം നോക്കേണ്ടതിന്റെയും ബാഹ്യമായ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭയം നൽകുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിരുപാധികമായ സ്നേഹം:അമ്മയും കുഞ്ഞു മാനുകളും കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയും അനന്തമായ സ്നേഹത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആത്മീയ അർത്ഥം

ഇതും കാണുക: കൊയോട്ടിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം

അമ്മയുടെയും മാൻകുഞ്ഞിന്റെയും ആത്മീയ അർത്ഥം ആളുകളുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങളുള്ളവരിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അമ്മയും മാൻ കുഞ്ഞും കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെയും ബന്ധത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു 6> പരിശുദ്ധി മാനുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വെളുത്ത വാലുള്ള മാനുകൾ, പലപ്പോഴും വിശുദ്ധിയുടെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു അമ്മയും അവളുടെ കുഞ്ഞും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പോഷണത്തെയും സംരക്ഷണത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പുതുക്കൽ ഒരു മാൻകുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ജീവന്റെ നവീകരണത്തെയും അതിന്റെ തുടർച്ചയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ജീവിത ചക്രം. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്കായി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാനുമുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരിക്കാം ഇത്. സൌമ്യത മാൻ സൗമ്യ ജീവികളാണ്, കൂടാതെ ഒരു അമ്മ മാൻ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതും വളർത്തുന്നതും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ അനുകമ്പയുള്ള വശങ്ങൾ. മറ്റുള്ളവരെ പരിപാലിക്കേണ്ടതിന്റെയും അവരോട് ദയയോടെ പെരുമാറുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. സംരക്ഷണം ഒരു മാൻ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ തീവ്രമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു, അത് ആവശ്യമായ ശക്തിയെയും ധൈര്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. കൃപ മാനുകൾ അവയുടെ ചാരുതയ്ക്കും ചലനത്തിലെ ചാരുതയ്ക്കും പേരുകേട്ടതാണ്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഇത് വർത്തിക്കും. ഇന്റ്യൂഷൻ മാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അമ്മ മാൻ കുഞ്ഞിന് ശക്തമായ അവബോധത്തെയും ഉയർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഒരാളുടെ സഹജവാസനകളെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ഊർജ്ജങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക ഭൂമിയുമായും അതിന്റെ ചക്രങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ബന്ധത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെയും അതിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ മാനിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഒരു അമ്മയ്ക്കും അവളുടെ കുഞ്ഞിനും കഴിയും.

അമ്മയും കുഞ്ഞും മാൻ ആത്മീയ അർത്ഥം

എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു മാൻ കുഞ്ഞിനെ ആത്മീയമായി കാണുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം?

നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ ഒരു മാൻ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ, അത് വളരെ ആത്മീയമായിരിക്കുംഅനുഭവം. മാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കവും ശുദ്ധവുമാണ്, അവ പുതിയ ജീവിതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

മാൻകുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും ജീവിത ചക്രവും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ഈ നിമിഷത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കാനും ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അഭിനന്ദിക്കാനും ഇത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്.

ഒരു മാൻ നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു മാൻ നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ , അത് ബഹുമാനത്തിന്റെ അടയാളമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ചില തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ, മാൻ ഒരു വിശുദ്ധ മൃഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അത് പലപ്പോഴും ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശവാഹകനായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

ഒരു മാൻ നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നത് കണ്ടാൽ, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സന്ദേശം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുക.

ഒരു പെൺമാൻ എന്താണ് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നത്?

പെൺമാൻ കൃപ, സൗന്ദര്യം, സൗമ്യത എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ, മാൻ മാതൃത്വത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും പ്രതീകമാണ്.

വീഡിയോ കാണുക: മാൻ സിംബലിസം & അർത്ഥങ്ങൾ

മാൻ സിംബലിസം & അർത്ഥങ്ങൾ

മാൻ ആത്മീയ അർത്ഥം ഇരട്ട ജ്വാല

മാനുകളെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിരവധി സംസ്കാരങ്ങൾ വിശുദ്ധ മൃഗങ്ങളായി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചില തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ, ആത്മീയ വളർച്ചയുടെയും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായാണ് മാനിനെ കാണുന്നത്. ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇരട്ട ജ്വാല ബന്ധവുമായി മാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സൗമ്യ ജീവിയാണ്ശക്തി, കൃപ, സൗന്ദര്യം. ഈ മഹത്തായ മൃഗത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണ്ടതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായും മാൻ പറയുന്നു.

മാൻ ആത്മീയ അർത്ഥം ഇരട്ട ജ്വാല

ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിലുള്ളവർക്ക്, ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ മറ്റേ പകുതിയുടെ മീറ്റിംഗിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ മാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലോ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലോ ഒരു മാനിനെ കാണുമ്പോൾ, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക.

മാൻ സമാധാനപരവും ശാന്തനുമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശരിയായ പാതയിലാണെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം അത്.

മാൻ മാലാഖമാരുടെ അടയാളമാണോ

മാൻ മാലാഖമാരിൽ നിന്നുള്ള അടയാളങ്ങളാണെന്ന ആശയത്തെ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ചില വ്യത്യസ്ത വഴികളുണ്ട്. ഒരു മാനിനെ കാണുന്നത് ഒരു മാലാഖ സമീപത്തുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന്

ഇതും കാണുക: പരുന്തിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമെന്താണ്? ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു . മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നു മാൻ സ്നേഹത്തിന്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും ശുദ്ധമായ രൂപങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഒരാളെ കാണുന്നത് ഭാഗ്യത്തിന്റെയോ ഭാഗ്യത്തിന്റെയോ അടയാളമാണ്. ഇപ്പോഴും, മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ചത്ത മാനിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, അതിനർത്ഥം ഒരു മാലാഖ ഈ പ്രദേശത്തിലൂടെ അടുത്തിടെ കടന്നുപോയി എന്നാണ്.

മാൻ ആത്മീയ അർത്ഥം സ്നേഹം

മാനിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, ഈ മൃഗത്തിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം പ്രാഥമികമായി സ്നേഹമാണ്. മിക്ക കേസുകളിലും, ഒരു മാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കും, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് സ്വയം സ്നേഹവും അനുകമ്പയും മുതൽ പ്രണയ പ്രണയവും ബന്ധങ്ങളും വരെ ആകാം.

ഒന്ന്മാനിനെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാര്യം പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രവാഹമാണ്. കാരണം, മാൻ നിർമ്മലവും നിഷ്കളങ്കവുമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിരാശയോ നഷ്ടമോ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു മാനിനെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിനായി സ്വയം തുറക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു സൂചനയായിരിക്കാം.

4 മാനുകളെ കാണുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം

നാല് മാനുകളെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അതിനെ സമൃദ്ധിയുടെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റുള്ളവർ ഇത് നാല് ഋതുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മൂലകങ്ങളെ (ഭൂമി, വായു, തീ, വെള്ളം) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്തായാലും, നാല് മാനുകളെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷമാണ്. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടയാളമായി ഇത് എടുക്കുക!

ഉപസംഹാരം

ഒരു അമ്മയ്ക്കും മാൻകുഞ്ഞിനും വളരെ സവിശേഷമായ ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട്. അവ പലപ്പോഴും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പുതിയ തുടക്കത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പോഷണത്തിന്റെയും പ്രതീകമായും അമ്മ മാനിനെ കാണുന്നു.
John Burns
John Burns
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ആത്മീയ പരിശീലകനും എഴുത്തുകാരനും അദ്ധ്യാപകനുമാണ്, വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ അറിവും വിഭവങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിതനാണ്. ആത്മീയതയോടുള്ള ഹൃദയംഗമമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആന്തരിക സമാധാനവും ദൈവിക ബന്ധവും കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കാനും നയിക്കാനും ജെറമി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും സമ്പ്രദായങ്ങളിലും വിപുലമായ അനുഭവം ഉള്ള ജെറമി തന്റെ രചനകളിൽ സവിശേഷമായ ഒരു വീക്ഷണവും ഉൾക്കാഴ്ചയും നൽകുന്നു. പുരാതന ജ്ഞാനത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ആത്മീയതയ്ക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു സമീപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, ആക്‌സസ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ആൻഡ് റിസോഴ്‌സ്, വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിലയേറിയ വിവരങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമഗ്ര പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി വർത്തിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ധ്യാന വിദ്യകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ, അവബോധജന്യമായ വികസനം എന്നിവയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത് വരെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, ആത്മീയ പാതയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ജെറമി മനസ്സിലാക്കുന്നു. തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും പഠിപ്പിക്കലുകളിലൂടെയും, വ്യക്തികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അവരുടെ ആത്മീയ യാത്രകളിലൂടെ എളുപ്പത്തിലും കൃപയോടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു.തന്റെ എഴുത്തിന് പുറമേ, ജെറമി തന്റെ ജ്ഞാനം പങ്കിടുന്ന ഒരു സ്പീക്കറും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്ററുമാണ്.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുമായുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളവും ആകർഷകവുമായ സാന്നിധ്യം വ്യക്തികൾക്ക് പഠിക്കാനും വളരാനും അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള ഒരു പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.ആത്മീയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഐക്യവും പരസ്പര ബന്ധവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജസ്വലവും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ ഒരു ആത്മീയ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശഗോപുരമായി വർത്തിക്കുന്നു, വായനക്കാരെ അവരുടെ ആത്മീയ ഉണർവിലേക്ക് നയിക്കുകയും ആത്മീയതയുടെ എക്കാലത്തെയും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വിഭവങ്ങളും അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.