ആത്മീയ അർത്ഥം കൂഗർ സ്വദേശി അമേരിക്കൻ

ആത്മീയ അർത്ഥം കൂഗർ സ്വദേശി അമേരിക്കൻ
John Burns

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിലെ കൂഗറിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം ശക്തി, ശക്തി, നേതൃത്വം, ധൈര്യം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ വിശ്വാസങ്ങളിൽ, കൗഗർ ഒരു മഹത്തായ വസ്തുവായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. വലിയ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും.

വ്യക്തിപരമായ ശക്തിയും സൗമ്യതയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മ മൃഗമായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു.

നേതൃത്വത്തെയും ധൈര്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു വ്യക്തിഗത ശക്തിയെയും ശക്തിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു ശക്തിയും സൗമ്യതയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു

ദിശയോ ലക്ഷ്യമോ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കൂഗർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ഒരു ആത്മ മൃഗം എന്ന നിലയിൽ, അത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ഭയത്തെ മറികടക്കാനും ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം ദുർബലതയും വിനയവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

അതാകട്ടെ, ശക്തരായ ജീവികൾക്ക് പോലും അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന ആശയം ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഐക്യവും.

പ്രാധാന്യം & ആത്മീയ അർത്ഥം കൂഗർ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ട്രൈബ്

<11
ആത്മീയ അർത്ഥം നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ട്രൈബ് പ്രാധാന്യം
കൗഗർ അധികാരം, നേതൃത്വം ഹോപ്പി, സുനി, ലക്കോട്ട ശക്തി, ധൈര്യം, അധികാരം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; പലപ്പോഴും പർവതത്തിന്റെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം നേതൃത്വത്തെയും പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു
രക്ഷ്ത്വം,പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം.

കൗഗറിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തിപരമായ ശക്തി, സമനില, ക്ഷമ എന്നിവയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സ്വപ്നത്തിലോ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലോ ഒരു കൂഗർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആത്മാക്കളുടെ സന്ദേശമായും ഈ ഗുണങ്ങൾ തന്നിൽത്തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആഹ്വാനമായും കാണാം.

കൗഗറുകൾ എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു?

കൗഗർ ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആത്മീയതയിലെ ശക്തമായ പ്രതീകം, ചടുലത, ശക്തി, നേതൃത്വം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഇതിന് സ്ത്രീലിംഗവും പുരുഷലിംഗവും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സമനിലയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ശക്തമായ പ്രതീകമാക്കി മാറ്റുന്നു.

ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ, കൂഗർ ജ്ഞാനത്തോടും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, കൂഗർ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡായി കാണപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ജ്ഞാനം തേടുന്നവർക്ക് സംരക്ഷണവും മാർഗനിർദേശവും നൽകുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ, കൗഗർ തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ആത്മീയതയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രതീകമാണ്, അതിന്റെ ശക്തി, കൃപ, ജ്ഞാനം എന്നിവയാൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു.

 • കൗഗർ ചടുലത, ശക്തി, നേതൃത്വം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
 • സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും ഐക്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീലിംഗവും പുരുഷലിംഗവും ഇതിന് ഉണ്ട്.
 • ഇത് ജ്ഞാനത്തോടും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 • കൗഗർ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സംരക്ഷണവും മാർഗനിർദേശവും നൽകുന്നു. .

കൊഗറുകളുടെ 3 പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ, കൂഗർ ധൈര്യം, നേതൃത്വം, ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇതിന് നിരവധി പേരുകളും ഉണ്ട്ആത്മീയ പ്രതീകാത്മകതയ്ക്ക് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

വ്യത്യസ്‌ത തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂഗറുകളുടെ മൂന്ന് പേരുകൾ ഇതാ:

 • മൗണ്ടൻ ലയൺ - ഇത് കൂഗറുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പല ഗോത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊതുനാമമാണിത്.
 • Ghost Cat – അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണുന്ന കൂഗറുകളുടെ പിടികിട്ടാത്ത സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കാൻ ചില ഗോത്രങ്ങൾ ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു.<19
 • പന്തർ – ചില ഗോത്രങ്ങൾ ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് കൂഗറിന്റെ സുഗമവും ശക്തവുമായ രൂപത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ പേരുകൾ തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കക്കാർക്ക് പ്രകൃതിയുമായും പ്രകൃതിയുമായും ഉള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ ബഹുമാനം.

കൊഗറിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം ഓരോ ഗോത്രത്തിനും വ്യത്യസ്തമാണ്, പക്ഷേ അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ശക്തിയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

ഇതും കാണുക: സോൾ ഡോഗ് മൃഗങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര

പെൺ കൂഗർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ആത്മീയ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കൂഗർ ശക്തി, നേതൃത്വം, ധൈര്യം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

കൗഗർ ഒരു സംരക്ഷകനായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അതിന് ആത്മീയ മാർഗനിർദേശം നൽകാനും കഴിയും. ലിംഗ-നിർദ്ദിഷ്‌ട പേരുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒരു പെൺ കൂഗറിനെ സാധാരണയായി "ഷീ-കൗഗർ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, പല തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്‌കാരങ്ങളിലും കൂഗറിനെ അതിന്റെ ലിംഗഭേദമില്ലാതെ "കൗഗർ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാം പരസ്പരബന്ധിതമാണെന്നും ലിംഗഭേദം അനുസരിച്ചുള്ള പേരുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാലാണിത്.

അതിനാൽ, തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഭാഷയിൽ കൂഗർ എന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽസംസ്കാരം, "she-cougar" എന്നതിനുപകരം "cougar" എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

ഒരു കൂഗറിന്റെ വിളിപ്പേര് എന്താണ്?

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ, കൂഗർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ശക്തവും ആത്മീയവുമായ മൃഗം. ധൈര്യം, നേതൃത്വം, ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ചില ഗോത്രങ്ങളിൽ, കൂഗറുകൾക്ക് അവയുടെ പ്രാധാന്യവും ശക്തിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വിളിപ്പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗോത്രത്തെയും പ്രദേശത്തെയും ആശ്രയിച്ച് കൂഗറിന്റെ വിളിപ്പേര് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

ചില തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ, കൂഗറിനെ "പ്രേത പൂച്ച" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവയിൽ അതിനെ "പർവത സിംഹം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂഗറിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ വിളിപ്പേര് "വലിയ വേട്ടക്കാരൻ" എന്നാണ്.

ഈ വിളിപ്പേര് കൂഗറിന്റെ അസാധാരണമായ വേട്ടയാടൽ കഴിവുകളെയും ഗോത്രത്തിന്റെ ദാതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ബാലൻസ്
നവാജോ, ചെറോക്കി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ചടുലതയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ കൂടിച്ചേരാനും പൊരുത്തപ്പെടാനുമുള്ള കഴിവ്
ദർശനം, അവബോധം ഇറോക്വോയിസ്, ഒജിബ്‌വെ സൂക്ഷ്മമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും അവബോധത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂഗർ സ്പിരിറ്റ് മൃഗം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും മിഥ്യാധാരണകളിലൂടെ കാണുന്നതിനും മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നു
സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വയം കണ്ടെത്തൽ അപ്പാച്ചെ, സിയോക്‌സ് സ്വയം കണ്ടെത്തലിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും യാത്രയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, പലപ്പോഴും വ്യക്തികളെ അവരുടെ സ്വന്തം പാത കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ആന്തരിക ശക്തി

പ്രാധാന്യം & ആത്മീയ അർത്ഥം കൂഗർ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ട്രൈബ്

കീ ടേക്ക്അവേ

തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ആത്മീയതയിലും സംസ്കാരത്തിലും കൂഗറുകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്, അവർ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളിൽ ശക്തി, നേതൃത്വം, ഒളിച്ചുകളി എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ നാടോടിക്കഥകളിലും പുരാണങ്ങളിലും കൂഗറുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു കൂഗറിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ജീവിത പാഠങ്ങൾക്കും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ബാധകമാക്കാം

അഞ്ചു വസ്‌തുതകൾ: കൂഗർ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ

പല തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളിലും കൊഗർഒരു ശക്തമായ ആത്മ മൃഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയുടെയും ക്രൂരതയുടെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പ്രതീകവും. ചീയെനെ പോലെയുള്ള ചില ഗോത്രങ്ങളിൽ, കൂഗർ നേതൃത്വത്തെസൂചിപ്പിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും യുദ്ധത്തിലോ അവരുടെ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലോ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള മേധാവികളുമായോ യോദ്ധാക്കളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലക്കോട്ട സിയോക്‌സ്ഗോത്രംകൗഗറിനെ ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും തന്ത്രശാലിയുമായ വേട്ടക്കാരനായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ പ്രതീകാത്മകത ജീവിതത്തിലെ എല്ലാറ്റിനെയും ക്ഷമയോടും തന്ത്രത്തോടും ബുദ്ധിയോടും കൂടി സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി വർത്തിക്കുന്നു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ നാടോടിക്കഥകൾവേട്ടയാടൽ, സൗഹൃദം, വിശ്വസ്തത, വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി കൂഗർ ഇടയ്ക്കിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കഥകൾ പലപ്പോഴും സുപ്രധാനമായ ജീവിതപാഠങ്ങളും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു, തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ആത്മീയതയിൽ കൂഗറിൽ നിന്ന് നേടിയ പഠിപ്പിക്കലുകളും ജ്ഞാനവും സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധംശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രാദേശിക അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ കൂഗറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളും മിഥ്യകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും

പർവത സിംഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കൂഗർ, തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ വലിയ ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

ഇത് ശക്തി, നേതൃത്വം, ഒളിച്ചോട്ടം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ പലപ്പോഴും കൃപ, ശക്തി, ദൃഢത തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പല നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ പുരാണങ്ങളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും കഥകളിലും കൂഗർ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ്, പലപ്പോഴും ഗോത്രത്തിന്റെ സംരക്ഷക ചൈതന്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും ധീരതയുടെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെയും വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • 1>പവർ : കൂഗർ അതിന്റെ ആകർഷണീയമായ ശക്തിക്കും വലിയ ഇരയെ വീഴ്ത്താനുള്ള കഴിവിനും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ, ഇത് ശാരീരികവും വൈകാരികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.
 • നേതൃത്വം : ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായ വേട്ടക്കാരനും ഭക്ഷണ ശൃംഖലയുടെ അഗ്രവും എന്ന നിലയിൽ, കൂഗർ ആണ്ഒരു സ്വാഭാവിക നേതാവായി കാണുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനും പ്രചോദിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
 • സ്റ്റെൽത്ത് : നിശബ്ദമായി സഞ്ചരിക്കാനും മറഞ്ഞിരിക്കാനുമുള്ള കൂഗറിന്റെ കഴിവ് രഹസ്യാത്മകതയുടെയും സാഹചര്യങ്ങളെ തന്ത്രപരമായി സമീപിക്കാനുള്ള കഴിവിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. .
 • ഗാർഡിയൻ സ്പിരിറ്റ്: പല തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൂഗർ ഒരു സംരക്ഷകനായി വർത്തിക്കുന്നു, ഗോത്രത്തെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ആത്മീയ യാത്രയിൽ അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.<19

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ പുരാണങ്ങളിലെ കൂഗറിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പ്യൂമയുടെയും കരടിയുടെയും കഥ, അവിടെ പ്യൂമ അതിന്റെ കൗശലവും ചടുലതയും ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വലുതും ശക്തവുമായ കരടിയെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് ശക്തി കണ്ടെത്തുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ക്രൂരമായ ശക്തിയെക്കാൾ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിയും.

ബുദ്ധിയോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ കഥ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ കൂഗറിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം

പർവത സിംഹം അല്ലെങ്കിൽ കൂഗർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പ്യൂമ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു.

കൗഗറിന്റെ അവ്യക്തമായ സ്വഭാവം, അതിന്റെ അസാമാന്യമായ ശക്തിയും പ്രച്ഛന്നതയും ചേർന്ന്, അതിനെ ശക്തിയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും തന്ത്രത്തിന്റെയും പ്രതീകമാക്കി മാറ്റി.

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൂഗറിനെ നേതൃത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സംരക്ഷണം എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും, അതിനെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മ മൃഗമായി കണക്കാക്കുന്നു.

 1. ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകം
 2. 18>പ്രാതിനിധ്യംധീരതയുടെയും കൗശലത്തിന്റെയും
 3. നേതൃത്വത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 4. ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടതും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ആത്മ മൃഗം

ആത്മീയ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കൂഗർ സ്വദേശി അമേരിക്കൻ

വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആത്മീയ അർത്ഥം കൂഗർ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ

ഉപസംഹാരം

അവസാനത്തിൽ, പല തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളിലും കൂഗറിന് വലിയ ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രകൃതി ലോകവുമായും ആത്മ മണ്ഡലവുമായും ബന്ധമുള്ള ശക്തമായ, ഉഗ്രമായ മൃഗങ്ങളായി അവ കാണപ്പെടുന്നു.

പല ഐതിഹ്യങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും കൂഗറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്, അവരുടെ സാന്നിധ്യം തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

അനേകം തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളുടെ ആത്മീയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കൂഗർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി തുടരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാണ്.

നാട്ടിലെ വിശ്വാസങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക്, കൂഗറിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം പഠിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കാനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്.

ഇതും കാണുക: ഒരു ബ്ലൂ ജയ് കാണുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്താണ്?

TL;DR:

 • അനേകം തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളിൽ കൂഗർ വലിയ ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്
 • പ്രകൃതി ലോകവുമായും ആത്മ മണ്ഡലവുമായും ബന്ധമുള്ള ശക്തവും ഉഗ്രവുമായ മൃഗങ്ങളായാണ് അവയെ കാണുന്നത്
 • കൗഗർ ചരിത്രത്തിലും ആഴത്തിലും ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ
 • ശക്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ പ്രതീകം

ആക്ഷൻ ലിസ്റ്റ്:

 1. നാട്ടിലെ വിശ്വാസങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക.
 2. പഠനംകൂഗറിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം.
 3. നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ മൃഗങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, കൂഗർ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ മൃഗങ്ങൾ.

ആത്മീയ ഡെസ്ക്

ആത്മീയ അർത്ഥം കൗഗർ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

നേറ്റീവ് അമേരിക്കക്കാർക്ക് കൂഗറിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമെന്താണ്?

കൗഗർ തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കൻ ജനങ്ങൾക്ക് ധൈര്യവും ശക്തിയും സമൂഹവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും മാറുന്ന പരിതസ്ഥിതിയിൽ വിജയിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

കൗഗർ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ വേട്ടക്കാരനും പലപ്പോഴും ശക്തിയുടെയും കരുത്തിന്റെയും പ്രധാന വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇത് ശക്തിയുടെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതീകാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ കൂഗർ?

പല തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങളിലും, കൂഗർ ഒരു ആധികാരിക വ്യക്തിയായി കാണപ്പെടുന്നു, മരുഭൂമിയുടെ ശക്തിയും വലിയ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ആത്മീയ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ, കൗഗറുകൾ ആത്മലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശവാഹകരായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ വ്യക്തികളിലും സമൂഹങ്ങളിലും മാറ്റവും പരിവർത്തനവും കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നതായി കാണുന്നു.

നാട്ടിൽ കൊഗറിനെ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ മിത്തോളജി?

കൗഗർ പലപ്പോഴും സ്വതന്ത്രവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ ഒരു വ്യക്തിയായി തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കക്കാരിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.മിത്തോളജി.

കൗഗർ പലപ്പോഴും ഒരു അധ്യാപകനായും വഴികാട്ടിയായും കാണപ്പെടുന്നു, അത് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനവും അറിവും എത്തിക്കാൻ കഴിയും, അതുപോലെ തന്നെ ദുർബലരായവരുടെ സംരക്ഷകനായും.

കൗഗർ പരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ഭയത്തെ മറികടക്കാനും ധൈര്യം വളർത്തിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

വ്യത്യസ്‌ത തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ കൗഗറിനെ വ്യത്യസ്തമായി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

0>അതെ, പ്രത്യേക ഗോത്ര സംസ്കാരത്തെയും വ്യാഖ്യാനത്തെയും ആശ്രയിച്ച് കൂഗറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീകാത്മകത വ്യത്യാസപ്പെടാം.

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ കൂഗർ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ശക്തവും പവിത്രവുമായ മൃഗമായി കൂഗർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും നേതൃത്വം, ശക്തി, ധൈര്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി കാണപ്പെടുന്നു.

കൗഗർ ഒരു മികച്ച അധ്യാപകനും വഴികാട്ടിയുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, ആത്മീയ അന്വേഷകരെ അവരുടെ പാതയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനവും അറിവും ഉണ്ട്.

ചില ഗോത്രങ്ങളിൽ, കൂഗർ വടക്കൻ ദിശയുമായും വായുവിന്റെ മൂലകവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാട്ടിലൂടെ നിശബ്ദമായും വേഗത്തിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവിനും കൂഗർ അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുണമാണ്.

മൊത്തത്തിൽ, നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആത്മീയതയിലെ കൂഗറിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ആന്തരിക ശക്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെയും നമ്മുടെ അവബോധത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

നേറ്റീവ് അമേരിക്കയിലെ കൂഗറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അധിക വിവരങ്ങൾസംസ്കാരത്തിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • കൊയ്‌ഗറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂഗർ സഹായിക്കുമെന്നും സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകമാണെന്നും ഹോപ്പി ഗോത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു.
 • പ്യൂബ്ലോ ആളുകൾ കൂഗറിനെ മഴയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. കരയിലേക്ക് വെള്ളം.
 • ചെറോക്കി ഗോത്രക്കാർ കൗഗറിനെ രോഗശാന്തിയുടെ പ്രതീകമായി കാണുന്നു, പലപ്പോഴും അതിന്റെ ചിത്രം ഔഷധ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • സലിഷ് ഗോത്രം വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊഗറിന് വ്യക്തികളെ ഭയം മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന്. ഒപ്പം അവരുടെ ആന്തരിക ശക്തി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക.

ഒരു കൂഗറിന്റെ ആത്മീയത എന്താണ്?

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ കൂഗറിന് ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കൂഗർ ബാലൻസ്, ശക്തി, ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

കൗഗറിന്റെ ആത്മീയത മൃഗത്തിന് ഉള്ള ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നേറ്റീവ്, ധൈര്യം, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായാണ് തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കക്കാർ കൂഗറിനെ കാണുന്നത്.

കൗഗറിന്റെ ആത്മാവുള്ളവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും കരുത്തോടെയും മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ, കൂഗർ ഭൂമിയുടെയും അതിലെ നിവാസികളുടെയും സംരക്ഷകനായും സംരക്ഷകനായും കാണപ്പെടുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, ഒരു കൂഗറിന്റെ ആത്മീയത, നേതൃത്വത്തിലും രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലും പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു കൂഗറിന്റെ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതാ:

  18>കൗഗറുകൾ സമനില, ശക്തി, ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു
 • അവർ നേതൃത്വം, ധൈര്യം, ഒപ്പംജ്ഞാനം
 • കൗഗറിന്റെ ആത്മാവുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ശക്തിയോടെയും നയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു
 • കൗഗറുകൾ ഭൂമിയുടെയും അതിലെ നിവാസികളുടെയും സംരക്ഷകരായും സംരക്ഷകരായും കാണപ്പെടുന്നു
4>ചെറോക്കിക്ക് കൂഗർ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ചെറോക്കി ജനതയ്ക്ക് കൂഗർ കാര്യമായ ആത്മീയ അർത്ഥം നൽകുന്നു. ചെറോക്കി സംസ്കാരത്തിൽ, കൂഗർ ശക്തി, ശക്തി, ധൈര്യം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

കൗഗർ ഒരു ആത്മ സഹായിയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരെ നയിക്കാനും അപകടത്തിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയും.

ചെറോക്കി കൂഗറിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അതിനെ ഒരു വിശുദ്ധ മൃഗമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, കൂഗർ ചെറോക്കി ജനതയുടെ ധീരതയെയും പ്രതിരോധശേഷിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

കൗഗറിന്റെ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ പേര് എന്താണ്?

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരമനുസരിച്ച്, കൂഗറുകൾ ശക്തമായ ആത്മ മൃഗങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ.

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ഭാഷയിൽ, കൗഗറിന്റെ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ പേര് ഗോത്രത്തെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

ഇവിടെ ചില പേരുകൾ ഉണ്ട്:

 1. Puma – Hopi
 2. Ahanu – Miwok
 3. Igmu – Paiute
 4. Nimblewill – Cheyenne
 5. Tewa – Cherokee

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആത്മീയതയിൽ, കൂഗറുകൾ നേതൃത്വം, ധൈര്യം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു
John Burns
John Burns
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ആത്മീയ പരിശീലകനും എഴുത്തുകാരനും അദ്ധ്യാപകനുമാണ്, വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ അറിവും വിഭവങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിതനാണ്. ആത്മീയതയോടുള്ള ഹൃദയംഗമമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആന്തരിക സമാധാനവും ദൈവിക ബന്ധവും കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കാനും നയിക്കാനും ജെറമി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും സമ്പ്രദായങ്ങളിലും വിപുലമായ അനുഭവം ഉള്ള ജെറമി തന്റെ രചനകളിൽ സവിശേഷമായ ഒരു വീക്ഷണവും ഉൾക്കാഴ്ചയും നൽകുന്നു. പുരാതന ജ്ഞാനത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ആത്മീയതയ്ക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു സമീപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, ആക്‌സസ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ആൻഡ് റിസോഴ്‌സ്, വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിലയേറിയ വിവരങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമഗ്ര പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി വർത്തിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ധ്യാന വിദ്യകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ, അവബോധജന്യമായ വികസനം എന്നിവയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത് വരെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, ആത്മീയ പാതയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ജെറമി മനസ്സിലാക്കുന്നു. തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും പഠിപ്പിക്കലുകളിലൂടെയും, വ്യക്തികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അവരുടെ ആത്മീയ യാത്രകളിലൂടെ എളുപ്പത്തിലും കൃപയോടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു.തന്റെ എഴുത്തിന് പുറമേ, ജെറമി തന്റെ ജ്ഞാനം പങ്കിടുന്ന ഒരു സ്പീക്കറും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്ററുമാണ്.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുമായുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളവും ആകർഷകവുമായ സാന്നിധ്യം വ്യക്തികൾക്ക് പഠിക്കാനും വളരാനും അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള ഒരു പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.ആത്മീയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഐക്യവും പരസ്പര ബന്ധവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജസ്വലവും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ ഒരു ആത്മീയ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശഗോപുരമായി വർത്തിക്കുന്നു, വായനക്കാരെ അവരുടെ ആത്മീയ ഉണർവിലേക്ക് നയിക്കുകയും ആത്മീയതയുടെ എക്കാലത്തെയും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വിഭവങ്ങളും അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.