Stray Cat Meowing at My Door អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណ

Stray Cat Meowing at My Door អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណ
John Burns

អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណរបស់ឆ្មាដែលវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកគឺថា ឆ្មានេះអាចជាអ្នកនាំសារមកពីអាណាចក្រខាងវិញ្ញាណ ដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យបើកបេះដូងរបស់អ្នក ហើយអនុវត្តការអាណិតអាសូរ និងការយល់ដឹង។

ឆ្មាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកនាំសារនៃវិញ្ញាណ។ អាណាចក្រ ការចិញ្ចឹមឆ្មាវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នក គឺជាសញ្ញានៃការបើកចំហររបស់អ្នកក្នុងការទទួលសារខាងវិញ្ញាណ។ ឆ្មាជានិមិត្តរូបនៃស្មារតីនៃសេរីភាព និងឯករាជ្យភាព។ នៅក្នុងអរិយធម៌បុរាណសត្វឆ្មាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណាងល្អនិងការការពារ។

ឆ្មាដែលវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់ខ្ញុំ អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណ

ឆ្មា ក្នុងនាមជាអ្នកនាំសារនៃអាណាចក្រខាងវិញ្ញាណ នៅទីនេះដើម្បីជួយរំលឹកយើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាបេះដូងបើកចំហរបស់យើង និងអនុវត្តការអាណិតអាសូរ និងការយល់ដឹងឆ្ពោះទៅរក ខ្លួនយើង និងចំពោះអ្នកដទៃ។

អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណ ការពិពណ៌នា
ការស្វែងរកការយកចិត្តទុកដាក់ The ឆ្មាដែលវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកអាចតំណាងឱ្យសារខាងវិញ្ញាណដែលនរណាម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកំពុងស្វែងរកការយកចិត្តទុកដាក់ ឬការណែនាំរបស់អ្នក។
ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុព្វបុរស នៅក្នុងវប្បធម៌មួយចំនួន សត្វឆ្មាគឺ ជឿថាជាវិញ្ញាណការពារ ឬភ្ជាប់ជាមួយបុព្វបុរសរបស់យើង។ ឆ្មាវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកអាចជាសញ្ញាមួយដែលថាបុព្វបុរសរបស់អ្នកកំពុងមើលថែអ្នក ឬព្យាយាមទាក់ទងជាមួយអ្នក។
វិចារណញាណ និងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត ឆ្មាតែងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹងវិចារណញាណនិងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត។ ឆ្មាវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នក អាចតំណាងឱ្យតម្រូវការជឿជាក់លើសភាវគតិរបស់អ្នក និងអភិវឌ្ឍអំណោយផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក។
សំណាង និងភាពរុងរឿង នៅក្នុងវប្បធម៌មួយចំនួន ឆ្មាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជានិមិត្តសញ្ញានៃសំណាងល្អ និងភាពរុងរឿង។ ឆ្មាដែលវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកអាចជាសញ្ញាមួយដែលថាការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននឹងមកដល់ផ្លូវរបស់អ្នក។
ការផ្លាស់ប្តូរខាងវិញ្ញាណ ឆ្មាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកើតជាថ្មី និងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជំនឿខាងវិញ្ញាណជាច្រើន។ . ឆ្មាវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកអាចជាសញ្ញាថាអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរខាងវិញ្ញាណ ឬហៀបនឹងចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលថ្មីក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។
ការការពារពីថាមពលអវិជ្ជមាន ឆ្មាត្រូវបានគេជឿថាមានសមត្ថភាពការពារម្ចាស់របស់ពួកគេពីថាមពលអវិជ្ជមាន និងវិញ្ញាណអាក្រក់។ ឆ្មាដែលវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកអាចជាសញ្ញាថាវាកំពុងព្យាយាមផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការការពារពីឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន។
ឯករាជ្យ និងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង ឆ្មាត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ ធម្មជាតិឯករាជ្យរបស់ពួកគេ។ ឆ្មា​វង្វេង​នៅ​មាត់​ទ្វារ​របស់​អ្នក​អាច​ជា​ការ​រំលឹក​ដើម្បី​ឱបក្រសោប​ឯករាជ្យភាព​របស់​អ្នក និង​ភាព​ខ្លួន​ទីពឹង​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ក្នុង​ដំណើរ​ផ្លូវ​វិញ្ញាណ​របស់​អ្នក។

ឆ្មា​វង្វេង Meowing At My Door អត្ថន័យ​ខាង​វិញ្ញាណ

សត្វឆ្មាវង្វេងដែលញីនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកអាចមានគោលបំណង និងអត្ថន័យពិសេសខាងវិញ្ញាណ។ នៅក្នុងវប្បធម៌ជាច្រើន សត្វឆ្មាបង្ហាញពីសំណាងល្អ និងការការពារ ហើយសត្វឆ្មារបស់ពួកគេអាចជាការរំលឹកអំពីផ្លូវខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក និងសារៈសំខាន់នៃការបើកចំហ និងចងចាំសារដែលចូលមកក្នុងផ្លូវរបស់អ្នក។

spiritualdesk.com

តើវាមានន័យដូចម្តេចនៅពេលដែលឆ្មា Meow នៅខាងក្រៅទ្វាររបស់អ្នក?

អាច​មាន​ហេតុផល​ខុស​គ្នា​មួយ​ចំនួន​ដែល​ឆ្មា​របស់​អ្នក​នៅ​មាត់​ទ្វារ​របស់​អ្នក។ ប្រសិនបើ​ពួកគេ​ធ្លាប់​ចូល​មក​តាម​ចិត្ត ពួកគេ​ប្រហែល​ជា​ចង់​ប្រាប់​អ្នក​ថា​ពួកគេ​ចង់​ចូល។

ឬប្រសិនបើមានឆ្មាមួយទៀតនៅខាងក្រៅដែលពួកគេអាចមើលឃើញ ឬឮ ពួកគេប្រហែលជាកំពុងព្យាយាមទាក់ទងជាមួយពួកគេ។ ឆ្មា​ក៏​មាន​ទំនោរ​ទៅ​រក​សត្វ​ឆ្មា​កាន់​តែ​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​ដែល​វា​មាន​កម្ដៅ​ដែរ ដូច្នេះ​នេះ​អាច​ជា​ហេតុផល​មួយ​ទៀត​ដែល​ឆ្មា​របស់​អ្នក​បញ្ចេញ​សំឡេង​បន្ថែម។

នៅទីបំផុត មានតែឆ្មារបស់អ្នកទេដែលដឹងពីមូលហេតុដែលពួកគេកំពុងញញួរនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែទោះជាមានហេតុផលបែបណាក៏ដោយ វាជាការល្អបំផុតក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចូល ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចស្វែងយល់បាន!

តើវាមានន័យយ៉ាងណានៅពេលដែលឆ្មាមកទ្វាររបស់អ្នក អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណ?

មានការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនអំពីអត្ថន័យរបស់វា នៅពេលដែលឆ្មាមួយក្បាលមកមាត់ទ្វាររបស់អ្នក ពីខាងវិញ្ញាណរហូតដល់មនុស្សមានជីវិត។

ការបកស្រាយមួយគឺថាឆ្មាកំពុងដើរតួជាអ្នកណែនាំ ឬអាណាព្យាបាល ដែលនាំអ្នកទៅកាន់សុវត្ថិភាព ឬជួយអ្នកស្វែងរកផ្លូវរបស់អ្នក។ មួយ​ទៀត​គឺ​ឆ្មា​ជា​និមិត្តរូប​នៃ​លាភ​សំណាង​ដែល​មក​ផ្តល់​សំណាង​ដល់​អ្នក​។ អ្នកផ្សេងទៀតជឿថាសត្វឆ្មាត្រូវបានទាក់ទាញដោយថាមពលនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក ហើយកំពុងស្វែងរកការយកចិត្តទុកដាក់ ឬការស្រលាញ់។

តើឆ្មាយំមានន័យយ៉ាងណា?

អ្នកខ្លះជឿថាឆ្មាយំគ្រាន់តែជាវិធីមួយសម្រាប់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញពីខ្លួនឯង និងតម្រូវការរបស់ពួកគេ។ អ្នកផ្សេងទៀតជឿថាឆ្មាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងអាណាចក្រខាងវិញ្ញាណជាងយើងនិងថា​សម្រែក​របស់​ពួក​គេ​អាច​ជា​ការ​ព្រមាន ឬ​សារ​ពី​ខាង​ក្រៅ។

តើ​វា​មានន័យ​យ៉ាង​ណា​ពេល​ឆ្មា​វង្វេង​មក​រក​អ្នក?

នៅពេលដែលឆ្មាវង្វេងមករកអ្នក វាទំនងជាកំពុងព្យាយាមទាក់ទងតម្រូវការរបស់វា។ ឆ្មាប្រើ meowing ជាទម្រង់ចម្បងនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្ស ហើយ meow នីមួយៗមានអត្ថន័យខុសៗគ្នា។

ជាឧទាហរណ៍ សត្វឆ្មាដែលអូសចេញជារាងវែងអាចជាសញ្ញាថាឆ្មាឃ្លាន ឬស្រេក ខណៈដែលកូនឆ្មាខ្លីៗជាច្រើនអាចបង្ហាញថាវាចង់ទុកនៅខាងក្នុង។

spiritualdesk.com

ប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់ថាឆ្មាកំពុងនិយាយអ្វីទេ គ្រាន់តែសង្កេតមើលភាសាកាយវិការ និងទឹកមុខរបស់វា ដើម្បីរកតម្រុយ។

មើលវីដេអូ៖ ឆ្មាយំនៅពេលយប់ អបិយជំនឿ និងអត្ថន័យ

ឆ្មាយំនៅពេលយប់ អបិយជំនឿ និងអត្ថន័យ

តើវាមានន័យយ៉ាងណា នៅពេលដែលសត្វឆ្មាដើរជុំវិញអបិយជំនឿផ្ទះរបស់អ្នក?

មានអបិយជំនឿជាច្រើននៅទីនោះអំពីសត្វឆ្មា ហើយរឿងធម្មតាបំផុតមួយគឺថា ប្រសិនបើឆ្មាព្យួរកនៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នក វាមានន័យថាសំណាងអាក្រក់

សូម​មើល​ផង​ដែរ: តើអ្វីទៅជាអត្ថន័យខាងវិញ្ញាណនៃការឃើញទួរគី

ប្រភពដើមនៃអបិយជំនឿនេះគឺមិនច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែទ្រឹស្តីមួយគឺថាវាមានដើមកំណើតនៅអេហ្ស៊ីបបុរាណ នៅពេលដែលសត្វឆ្មាត្រូវបានគេគោរពថាជាព្រះ។ នៅក្នុងទេវកថាអេហ្ស៊ីប ទេពធីតា Bast ជារឿយៗត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាឆ្មា ហើយនាងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការការពារ និងសំណាងល្អ។

spiritualdesk.com

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏មានទេពធីតាមួយអង្គទៀតឈ្មោះ សេកមេត ដែលត្រូវបានតំណាងថាជាសត្វតោ ហើយនាងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងអំពើហឹង្សា។

ដូច្នេះប្រហែលជាគំនិត​ដែល​ឆ្មា​ព្យួរ​នៅ​ជុំវិញ​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​អាច​នាំ​មក​នូវ​សំណាង​ល្អ ឬ​អាក្រក់ អាស្រ័យ​លើ​ទេពធីតា​ណា​ដែល​ពួក​គេ​តំណាង​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ត្រឡប់​មក​វិញ​នៅ​អេហ្ស៊ីប​បុរាណ។ ចំពោះអ្វីដែលអបិយជំនឿនេះមានន័យពិតប្រាកដនោះ មានការបកស្រាយខុសគ្នាមួយចំនួន។

មនុស្សមួយចំនួនជឿថា វាគ្រាន់តែមានន័យថាឆ្មាត្រូវបានទាក់ទាញទៅកន្លែងដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានថាមពលអវិជ្ជមាន។ ដូច្នេះ​ប្រសិនបើ​ឆ្មា​នៅ​ជុំវិញ​ផ្ទះ​របស់​អ្នក វា​អាច​ដោយសារតែ​មាន​ភាពអវិជ្ជមាន​មួយចំនួន​។

spiritualdesk.com

អ្នកផ្សេងទៀតជឿថាវត្តមានរបស់ឆ្មាពិតជាអាចការពារវិញ្ញាណអាក្រក់ ឬសំណាងអាក្រក់។ ហើយចុងក្រោយ មនុស្សមួយចំនួនជឿថា ការមានឆ្មានៅជុំវិញគឺជាសញ្ញានៃសំណាងល្អនឹងមករកអ្នក។

Stray Cat Meowing at My Door អត្ថន័យ

ប្រសិនបើអ្នកមានឆ្មាវង្វេងនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នក វាអាចមានន័យថាមានរឿងមួយចំនួន។ ឆ្មាប្រហែលជាឃ្លាន ហើយស្វែងរកអាហារ ឬវាអាចបាត់ ហើយស្វែងរកផ្ទះរបស់វា។ ពេលខ្លះ ឆ្មានឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងថាពួកគេត្រូវការជំនួយ ឬស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់។

សូម​មើល​ផង​ដែរ: អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណនៃ Hawk និង Crow រួមគ្នា

ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាអ្វីដែលឆ្មាកំពុងប្រាប់អ្នក សូមសាកល្បងសួរវានៅក្នុង meows - មួយ meow សម្រាប់បាទនិង ពីរ meows សម្រាប់ទេ។ ប្រសិនបើឆ្មាគ្រាន់តែស្វែងរកអាហារ សូមពិចារណាទុកចោលនូវសំបក ឬអាហារសើមសម្រាប់វាបរិភោគ។

ប្រសិនបើឆ្មាហាក់ដូចជាបាត់ ឬស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ សូមទូរស័ព្ទទៅជម្រកសត្វក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬនាយកដ្ឋានប៉ូលីស ដូច្នេះពួកគេអាចជួយបង្រួបបង្រួមឆ្មាជាមួយគ្រួសាររបស់វា ឬស្វែងរកផ្ទះថ្មីដែលមានសុវត្ថិភាព។

Cat Hanging ជុំវិញMy House Meaning Pregnancy

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​សម្គាល់​ឃើញ​ឆ្មា​នៅ​ជុំវិញ​ផ្ទះ​របស់​អ្នក វា​អាច​ជា​សញ្ញា​ថា​អ្នក​មាន​ផ្ទៃពោះ។ ឆ្មាត្រូវបានទាក់ទាញទៅនឹងក្លិននៃអរម៉ូន ហើយពួកគេច្រើនតែមានអារម្មណ៍នៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុនពេលនាងធ្វើ។ ប្រសិនបើអ្នកមានឆ្មា សូមយកចិត្តទុកដាក់ថាតើវាមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅជុំវិញអ្នកឬអត់។

វាប្រហែលជាស្រលាញ់ជាង ឬតិចជាងនេះ។ មនុស្សមួយចំនួនជឿថាសត្វឆ្មាក៏អាចទស្សន៍ទាយនៅពេលដែលកម្លាំងពលកម្មជិតចាប់ផ្តើម។ ប្រសិនបើឆ្មារបស់អ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពមិនស្ងប់ ឬតក់ស្លុត វាប្រហែលជាដោយសារតែវាមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយកំពុងកើតឡើង។

ជាការពិតណាស់ រាល់ការមានគភ៌ និងការសម្រាលកូនគឺខុសគ្នា ដូច្នេះកុំពឹងផ្អែកលើឆ្មារបស់អ្នកជាប្រភពតែមួយគត់របស់អ្នក នៃព័ត៌មាន!

ឆ្មាខ្មៅនៅទ្វារខ្ញុំ អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណ

ជាដំបូង វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវយល់ថាវប្បធម៌នីមួយៗមានជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនអំពីសត្វ និងនិមិត្តសញ្ញារបស់វា។

ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្លះ សត្វព្រាបពណ៌ស ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញានៃសន្តិភាព ខណៈដែលនៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងទៀត ពួកវាត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រផ្នូលនៃការស្លាប់។ ដូចគ្នាដែរ វប្បធម៌ផ្សេងគ្នាចាត់ទុកសត្វផ្សេងៗគ្នាថាជាប្រផ្នូលល្អឬអាក្រក់។

ជាមួយនឹងពាក្យនោះ តោះមើលអ្វីដែលឆ្មាខ្មៅនៅមាត់ទ្វាររបស់ខ្ញុំ អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណត្រូវបានគេជឿថាមាននៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗ។

នៅក្នុងប្រទេសចិន និងជប៉ុន ឆ្មាខ្មៅត្រូវបានគេមើលឃើញថាជានិមិត្តសញ្ញាសំណាង។ នេះគឺដោយសារតែពណ៌ខ្មៅត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពរុងរឿងនៅក្នុងវប្បធម៌ទាំងនេះ។ ឆ្មាខ្មៅក៏ត្រូវបានគេជឿថាអាចការពារពីអំពើអាក្រក់ផងដែរ។វិញ្ញាណ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងប្រទេសអ៊ឺរ៉ុប ដូចជាអ៊ីតាលី និងបារាំង ជាទូទៅឆ្មាខ្មៅត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសំណាងអាក្រក់។ នេះទំនងជាដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះមានប្រវត្តិអាបធ្មប់ និងអាបធ្មប់យូរមកហើយ។ តាមពិតទៅ នៅយុគសម័យមជ្ឈិមសម័យ មេធ្មប់តែងតែត្រូវបានគេគិតថា ផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងទៅជាឆ្មាខ្មៅ ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេ ដោយមិនអាចរកឃើញ!

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ប្រសិនបើអ្នកមានឆ្មាវង្វេងដែលកំពុងតែញញួរនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នក ឱកាសនឹងមានអត្ថន័យខាងវិញ្ញាណនៅពីក្រោយវា។ ជាញឹកញាប់ឆ្មាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជានិមិត្តសញ្ញានៃវិចារណញាណ និងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត ដូច្នេះវាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពួកវានឹងទាក់ទាញអ្នកដែលមានថាមពលខាងវិញ្ញាណខ្លាំង។

នៅក្នុងវប្បធម៌ជាច្រើន សត្វឆ្មាក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេពធីតា Isis និង Bastet ដែល ទាំងពីរត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារអំណាចនៃការការពារ និងការព្យាបាលរបស់ពួកគេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវការការការពារ ឬការណែនាំបន្ថែមក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ការអនុញ្ញាតឱ្យឆ្មាវង្វេងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកអាចជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ។
John Burns
John Burns
លោក Jeremy Cruz គឺជាអ្នកអនុវត្តខាងវិញ្ញាណ អ្នកនិពន្ធ និងជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលឧទ្ទិសដល់ការជួយបុគ្គលម្នាក់ៗឱ្យទទួលបានចំណេះដឹង និងធនធានខាងវិញ្ញាណ នៅពេលពួកគេចាប់ផ្តើមដំណើរកម្សាន្តខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ដោយ​មាន​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ខាង​វិញ្ញាណ លោក Jeremy មាន​គោល​បំណង​បំផុស​គំនិត និង​ណែនាំ​អ្នក​ដទៃ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​ស្វែង​រក​សន្តិភាព​ខាង​ក្នុង និង​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​ទេវភាព។ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងទំនៀមទំលាប់ និងការអនុវត្តខាងវិញ្ញាណផ្សេងៗ លោក Jeremy នាំមកនូវទស្សនៈ និងការយល់ដឹងពិសេសមួយនៅក្នុងការសរសេររបស់គាត់។ គាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើអំណាចនៃការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រាជ្ញាបុរាណជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទំនើបដើម្បីបង្កើតវិធីសាស្រ្តរួមមួយចំពោះភាពខាងវិញ្ញាណ។ប្លុករបស់ Jeremy, Access Spiritual Knowledge and Resources, បម្រើជាវេទិកាដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលអ្នកអានអាចស្វែងរកព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃ ការណែនាំ និងឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើនការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ពីការស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសធ្វើសមាធិផ្សេងៗគ្នា រហូតដល់ការស្វែងយល់ពីអាណាចក្រនៃការព្យាបាលថាមពល និងការអភិវឌ្ឍន៍វិចារណញាណ លោក Jeremy គ្របដណ្តប់លើប្រធានបទជាច្រើនដែលត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីបំពេញតម្រូវការចម្រុះរបស់អ្នកអានរបស់គាត់។ក្នុង​នាម​ជា​បុគ្គល​ដែល​មាន​ចិត្ត​អាណិត​អាសូរ និង​ចេះ​យល់​ចិត្ត លោក Jeremy យល់​ពី​ឧបសគ្គ និង​ឧបសគ្គ​ដែល​អាច​កើត​ឡើង​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ខាង​វិញ្ញាណ។ តាមរយៈប្លក់ និងការបង្រៀនរបស់គាត់ គាត់មានបំណងគាំទ្រ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយជួយពួកគេឱ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការធ្វើដំណើរខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេដោយភាពងាយស្រួល និងព្រះគុណ។បន្ថែមពីលើការសរសេររបស់គាត់ Jeremy គឺជាវាគ្មិន និងអ្នកសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលា ដែលស្វែងរកការចែករំលែកប្រាជ្ញារបស់គាត់ និងការយល់ដឹងជាមួយទស្សនិកជនជុំវិញពិភពលោក។ វត្តមានដ៏កក់ក្តៅ និងការចូលរួមរបស់គាត់បង្កើតបរិយាកាសចិញ្ចឹមបីបាច់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដើម្បីរៀន រីកចម្រើន និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនខាងក្នុងរបស់ពួកគេ។លោក Jeremy Cruz ត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការបង្កើតសហគមន៍ខាងវិញ្ញាណដ៏រស់រវើក និងគាំទ្រ ដោយជំរុញឱ្យមានអារម្មណ៍នៃការរួបរួម និងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមបុគ្គលនៅលើដំណើរស្វែងរកខាងវិញ្ញាណ។ ប្លក់របស់គាត់បម្រើជាពន្លឺនៃពន្លឺ ដឹកនាំអ្នកអានឆ្ពោះទៅរកការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេផ្ទាល់ និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឧបករណ៍ និងធនធានចាំបាច់ដើម្បីរុករកទេសភាពនៃវិញ្ញាណដែលកំពុងវិវឌ្ឍន៍។