នាគខៀវគ្រីស្ទានខាងវិញ្ញាណ

នាគខៀវគ្រីស្ទានខាងវិញ្ញាណ
John Burns

តារាង​មាតិកា

Blue Dragon Christian Spiritual គឺជាពាក្យដែលទាក់ទងនឹងនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឱ្យសាសនាគ្រឹស្ត និងអត្ថន័យខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងការអនុវត្តផ្សេងៗ។

Blue Dragon Christian Spiritual សំដៅទៅលើនិមិត្តសញ្ញានៃនាគក្នុងសាសនាគ្រឹស្ត ដែលតំណាងឱ្យអំណាចខាងវិញ្ញាណ។ និងប្រាជ្ញា ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេវភាព ហើយភ្ជាប់ជាចម្បងទៅនឹងពណ៌ខៀវ សម្រាប់និមិត្តសញ្ញានៃស្ថានសួគ៌ សេចក្តីពិត និងការយល់ដឹងរបស់វា។

សត្វសេឡេស្ទាលនេះច្រើនតែលេចចេញជាអាណាព្យាបាល និងជាប្រភពនៃការណែនាំក្នុងអំឡុងពេលដំណើរស្វែងរកខាងវិញ្ញាណ ឬ បញ្ហាប្រឈម។

អ្នកការពារដ៏ទេវភាព៖នាគខៀវការពារអ្នកជឿពីថាមពលអវិជ្ជមាន និងការវាយប្រហារខាងវិញ្ញាណ។ S ប្រាជ្ញាខាងវិញ្ញាណ៖ វត្តមានរបស់ពួកគេបង្ហាញពីចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងកាន់តែខ្ពស់។ ថាមពលព្យាបាល៖Blue Dragons នាំមកនូវការរំញ័រព្យាបាល ដើម្បីស្ដារតុល្យភាព និងភាពសុខដុមរមនា។ តួរអង្គអ្នកយាម៖ Tហេ ណែនាំ និងមើលអ្នកជឿពេញមួយការធ្វើដំណើរខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។

សូមទទួលយកវត្តមានរបស់ Blue Dragon នៅក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក ហើយទទួលយកបទពិសោធន៍នៃអំណាចផ្លាស់ប្តូរនៃការការពារ ប្រាជ្ញា និងការព្យាបាលដ៏ទេវភាព។

ជាមួយនឹងការណែនាំដ៏ពិតប្រាកដនេះនៅក្បែរអ្នក អ្នកនឹងយកឈ្នះលើឧបសគ្គខាងវិញ្ញាណដ៏លំបាកបំផុត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងព្រះ។

Blue Dragon Christian Spiritual

<15
Blue Dragon Christian Spiritual
Symbolism Spiritual Growth
ធាតុ ទឹក
ការតភ្ជាប់ ខាងក្នុងកម្លាំង
ការណែនាំ ប្រាជ្ញាដ៏ទេវភាព
ការផ្លាស់ប្តូរ ការបន្ត

Blue Dragon Christian Spiritual

តើអត្ថន័យនៅពីក្រោយនិមិត្តសញ្ញានៃ Blue Dragon នៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្តគឺជាអ្វី?

នៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្ត និមិត្តសញ្ញានៃនាគពណ៌ខៀវជាញឹកញាប់តំណាង ប្រាជ្ញាដ៏ទេវភាព ការណែនាំខាងវិញ្ញាណ និងការការពារ។

សូម​មើល​ផង​ដែរ: Grey Butterfly អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណ

ពណ៌ខៀវត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណលក្ខណៈឋានសួគ៌ ខណៈដែលនាគឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខ្លាំង និងថាមពល។

ទោះបីជានាគត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វអាក្រក់ក្នុងវប្បធម៌ខ្លះក៏ដោយ ក៏នាគពណ៌ខៀវនៅក្នុងបរិបទនេះត្រូវបានគេយល់ឃើញជាវិជ្ជមានជាងថាជាអាណាព្យាបាលដ៏មានឥទ្ធិពល និងសប្បុរស។

 • ប្រាជ្ញាដ៏ទេវភាព៖ នាគពណ៌ខៀវត្រូវបានគេមើលឃើញថាជានិមិត្តរូបនៃប្រាជ្ញា និងចំណេះដឹងរបស់ព្រះ ដែលដឹកនាំអ្នកជឿតាមរយៈដំណើរខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។
 • ការណែនាំខាងវិញ្ញាណ៖ ជាតំណាងនៃវិញ្ញាណ ការ​ណែនាំ នាគ​ពណ៌​ខៀវ​បម្រើ​ជា​ការ​រំលឹក​ឱ្យ​បន្ត​នៅ​លើ​មាគ៌ា​នៃ​សេចក្តី​សុចរិត និង​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ការ​ណែនាំ​ពី​ព្រះ។
 • ការការពារ ៖ នាគ​ពណ៌​ខៀវ​តំណាង​ឱ្យ​ការ​ការពារ ជា​ញឹកញាប់ ដើរតួជាអ្នកការពារ ឬជាខែលប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអាក្រក់។
 • លក្ខណៈឋានសួគ៌៖ ពណ៌ខៀវត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេវភាព ដែលពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងនាគពណ៌ខៀវ និងការត្រាស់ដឹងខាងវិញ្ញាណ .

តើឯកសារយោងក្នុងព្រះគម្ពីរអ្វីខ្លះដែលរួមបញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញានៃនាគខៀវ?

នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ នាគជាទូទៅតំណាងឱ្យភាពវឹកវរ។អំពើអាក្រក់ និងការបំផ្លិចបំផ្លាញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ និមិត្តសញ្ញានៃនាគពណ៌ខៀវ មិនត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេ។

សេចក្តីយោងផ្ទាល់តែមួយគត់ចំពោះនាគអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅវិវរណៈ ដែលនាគក្រហមលេចឡើងជានិមិត្តសញ្ញារបស់សាតាំង។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ការបកស្រាយនាគពណ៌ខៀវនៅក្នុងបរិបទខាងវិញ្ញាណរបស់គ្រិស្តបរិស័ទអាចតំណាងឱ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់ ការការពារដ៏ទេវភាព និងប្រាជ្ញា។

 • ខៀវ ៖ ភាពស្ងប់ស្ងាត់ ការការពារ ប្រាជ្ញា
 • នាគ ៖ ភាពវឹកវរ អាក្រក់ ការបំផ្លិចបំផ្លាញ
 • វិវរណៈ ៖ នាគក្រហមតំណាងឲ្យសាតាំង។

តើសារៈសំខាន់ខាងវិញ្ញាណមានអ្វីខ្លះ នាគខៀវតំណាងឱ្យសាសនាគ្រឹស្ត?

នៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្ត នាគពណ៌ខៀវតំណាងឱ្យការផ្លាស់ប្តូរខាងវិញ្ញាណ ប្រាជ្ញា និងការការពារ។ ពណ៌របស់វាតំណាងឱ្យទេវភាព ស្ថានសួគ៌ និងខាងវិញ្ញាណ។

នាគពណ៌ខៀវក៏តំណាងឱ្យការតស៊ូរវាងល្អ និងអាក្រក់ ដែលជាកន្លែងដែលគ្រិស្តបរិស័ទអាចជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវិត ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអាចយកឈ្នះពួកគេដោយជំនឿ និងការរីកចម្រើនខាងវិញ្ញាណ។

 • ខាងវិញ្ញាណ ការផ្លាស់ប្តូរ៖ នាគពណ៌ខៀវបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងដំណើរខាងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សម្នាក់ ដែលមនុស្សម្នាក់ស្វែងរកទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយព្រះ។
 • ប្រាជ្ញា ៖ នាគខៀវ តំណាងឱ្យការស្វែងរកការយល់ដឹង និងចំណេះដឹង រួមចំណែកដល់ជំនឿដ៏រឹងមាំលើព្រះ
 • ការការពារ ៖ ក្នុងនាមជាតួអង្គអាណាព្យាបាល នាគពណ៌ខៀវត្រូវបានគេមើលឃើញជាញឹកញាប់ថាជានិមិត្តសញ្ញានៃ ការការពារ និងការណែនាំដ៏ទេវភាពនៅលើផ្លូវខាងវិញ្ញាណរបស់មនុស្ស។

វីដេអូអំពី Blue Dragon Christian Spiritual

វីដេអូអំពី Blue Dragon Christian Spiritual

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

នៅក្នុងការសន្និដ្ឋាន វា ជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា ខណៈដែលគ្រិស្តសាសនាមិនសំដៅជាពិសេសទៅលើនាគពណ៌ខៀវទេ និមិត្តសញ្ញាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្រៀន និងការបកស្រាយរបស់វា។

នាគពណ៌ខៀវអាចតំណាងឱ្យសារៈសំខាន់ខាងវិញ្ញាណផ្សេងៗដូចជា អំណាច ប្រាជ្ញា និងការការពារ។ ទោះបីជាវាប្រហែលជាមិនត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ដោយ និមិត្តសញ្ញានៃនាគពណ៌ខៀវនៅតែអាចមានន័យយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពួកគ្រីស្ទាន។

នៅទីបំផុត វាអាស្រ័យលើការបកស្រាយ និងជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញានៃនាគពណ៌ខៀវ វាអាចជាការរំលឹកដ៏មានឥទ្ធិពលនៃដំណើរខាងវិញ្ញាណ។

យោងតាមការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ជាង 70% នៃគ្រីស្ទបរិស័ទនៅអាមេរិកជឿលើ ទេវតា និងអារក្ស ដោយមានអត្ថន័យខាងវិញ្ញាណជាច្រើនចំពោះសត្វផ្សេងៗ រួមទាំងនាគខៀវផងដែរ។

spiritualdesk

FAQ

តើនាគពណ៌ខៀវជាគ្រីស្ទានខាងវិញ្ញាណជាអ្វី?

នាគខៀវ គ្រីស្ទានខាងវិញ្ញាណគឺ ប្រពៃណីអប់រំ និងខាងវិញ្ញាណដែលផ្តោតលើការកសាងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយព្រះ លើកទឹកចិត្តដល់ការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងការបង្កើតការអនុវត្តប្រកបដោយសុខភាពល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីគោលការណ៍ខាងវិញ្ញាណរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។

តើសកម្មភាពប្រភេទណាដែល Blue DragonChristian Spiritual ផ្ដល់ជូន?

Blue Dragon Christian Spiritual ផ្ដល់នូវសកម្មភាពជាច្រើន ដើម្បីជួយបុគ្គលម្នាក់ៗរកឃើញ និងអនុវត្តដំណើរខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។

សកម្មភាពទាំងនេះរួមមាន ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ ការអធិស្ឋាន ការប្រៀនប្រដៅខាងវិញ្ញាណ ការថ្វាយបង្គំ ការទន្ទេញព្រះគម្ពីរ និងការបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារ ឬសហគមន៍ក្នុងតំបន់។

តើខ្ញុំអាចចូលរួមជាមួយ Blue Dragon Christian Spiritual ដោយរបៀបណា?

បុគ្គលដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចូលរួមជាមួយ Blue Dragon Christian Spiritual ដោយចូលរួមក្នុងសេវាកម្ម ឬចូលរួមក្នុងការសិក្សាជាក្រុមតូចៗ និងការប្រជុំអធិស្ឋាន។

ក៏មានឱកាសជាច្រើនក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍ ឬបម្រើក្នុងតួនាទីក្រសួងផ្សេងៗ។

តើ Blue Dragon Christian Spiritual មានទំនាក់ទំនងជាមួយនិកាយជាក់លាក់ដែរឬទេ?

ខណៈដែល Blue Dragon Christian Spiritual គឺជាប្រពៃណីដែលមិនមែនជានិកាយឯករាជ្យ ការបង្រៀនរបស់វាត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ហើយផ្អែកលើតម្លៃ និងជំនឿប្រពៃណីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។

តើនាគនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាអ្វី?

ពាក្យ «នាគ» ត្រូវបានរៀបរាប់ជាច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ជាពិសេសនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា នាគក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនជាសត្វទេវកថាដែលដកដង្ហើមដោយភ្លើងដែលយើងឃើញនៅក្នុងវប្បធម៌ដ៏ពេញនិយមនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកវាជាធម្មតាត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា serpentine ឬសត្វចម្លែកសមុទ្រ។

ពាក្យ "នាគ" មកពីពាក្យក្រិក "drakon" ដែលមានន័យថាសត្វពស់ ឬសត្វដូចពស់។

ចូលខាងវិញ្ញាណរបស់គ្រិស្តបរិស័ទ នាគពណ៌ខៀវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃអំពើអាក្រក់តំណាងឱ្យអារក្ស ឬសាតាំង។ ជួនកាលវាក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទឹក ដែលអាចតំណាងឱ្យភាពវឹកវរ ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញ។

 1. សត្វនាគនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនដូចសត្វទេវកថានៃវប្បធម៌ពេញនិយមនោះទេ។
 2. សត្វនាគត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា serpentine ឬសត្វចម្លែកសមុទ្រ។
 3. ពាក្យ "នាគ" មកពីពាក្យក្រិក "drakon" មានន័យថាសត្វពស់ ឬសត្វពស់។
 4. នៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទាន នាគពណ៌ខៀវតំណាងឱ្យអារក្ស ឬសាតាំង។ .
 5. នាគពណ៌ខៀវក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពវឹកវរ ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញផងដែរ។

តើអ្វីជានិមិត្តសញ្ញាខាងវិញ្ញាណរបស់នាគ?

និមិត្តសញ្ញាខាងវិញ្ញាណរបស់នាគប្រែប្រួលទៅតាម ចំពោះជំនឿ និងវប្បធម៌ផ្សេងៗ។ នៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្ត នាគពណ៌ខៀវតំណាងឱ្យអារក្ស និងអំពើអាក្រក់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងវប្បធម៌អាស៊ី នាគត្រូវបានចាត់ទុកថាជានិមិត្តសញ្ញានៃអំណាច និងសំណាងល្អ ដោយនាគពណ៌ខៀវតំណាងឱ្យធាតុទឹក។

សារៈសំខាន់ខាងវិញ្ញាណរបស់នាគ ជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខណៈទេវកថានៃកម្លាំង ប្រាជ្ញា និងការការពាររបស់ពួកគេ។

ដូច្នេះ ខណៈពេលដែលការបកស្រាយនិមិត្តសញ្ញាខាងវិញ្ញាណរបស់នាគអាស្រ័យលើបរិបទ និងវប្បធម៌ ជាទូទៅវាតំណាងឱ្យអ្វីមួយដែលមានឥទ្ធិពល និងអាថ៌កំបាំង។

 1. និមិត្តសញ្ញាខាងវិញ្ញាណរបស់នាគមានភាពខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ ជំនឿ និងវប្បធម៌។
 2. នៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្ត នាគពណ៌ខៀវគឺជាតំណាងរបស់អារក្សនិងភាពអាក្រក់។
 3. នាគពណ៌ខៀវ នៅក្នុងវប្បធម៌អាស៊ីតំណាងឱ្យធាតុនៃទឹក អំណាច និងសំណាងល្អ។
 4. ជាទូទៅសត្វនាគត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្លាំង ប្រាជ្ញា និងការការពារ ដែលធ្វើឱ្យពួកវាជានិមិត្តសញ្ញា នៃអ្វីមួយដែលអាថ៌កំបាំង និងមានឥទ្ធិពល។

តើពណ៌នៃនាគខាងវិញ្ញាណមានអ្វីខ្លះ? នៅក្នុងទំនៀមទំលាប់របស់គ្រិស្តបរិស័ទ នាគពណ៌ខៀវត្រូវបានគេជឿថាជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

អ្នកខ្លះក៏ភ្ជាប់នាគខៀវជាមួយ Archangel Michael ផងដែរ។ ពណ៌ខៀវតំណាងឱ្យភាពបរិសុទ្ធ ភាពច្បាស់លាស់ និងសេចក្តីពិត ដែលជាគុណសម្បត្តិទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ទំនៀមទំលាប់ខាងវិញ្ញាណផ្សេងទៀតជឿលើពណ៌ផ្សេងគ្នាសម្រាប់នាគ ដូចជា៖

 • ក្រហមសម្រាប់ភ្លើង និងចំណង់ចំណូលចិត្ត
 • បៃតងសម្រាប់ការលូតលាស់ និងព្យាបាល
 • មាសសម្រាប់ការត្រាស់ដឹង និងប្រាជ្ញា

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា សមាគមទាំងនេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើវប្បធម៌ និងការបកស្រាយនីមួយៗ។

តើនិមិត្តសញ្ញានាគល្អឬអាក្រក់?

និមិត្តសញ្ញានៃនាគអាចមានអត្ថន័យទាំងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន អាស្រ័យលើបរិបទវប្បធម៌ និងខាងវិញ្ញាណ។

នៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្ត នាគតែងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាតាំង និងអំពើអាក្រក់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងវប្បធម៌មួយចំនួន នាគត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសត្វដែលមានអំណាច និងសប្បុរស។

សូម​មើល​ផង​ដែរ: អត្ថន័យខាងវិញ្ញាណរបស់គ្រីស្ទានរបស់សត្វផ្សោត

ពណ៌ពណ៌ខៀវជាទូទៅត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ ស្ថេរភាព និងខាងវិញ្ញាណ។ ដូច្នេះនាគខៀវនិមិត្តសញ្ញានៅក្នុងសាសនាគ្រិស្តសាសនាអាចតំណាងឱ្យតុល្យភាពរវាងអំណាច និងការត្រាស់ដឹងខាងវិញ្ញាណ។

នៅទីបំផុត ការបកស្រាយនិមិត្តសញ្ញានាគអាស្រ័យលើជំនឿ និងប្រវត្តិវប្បធម៌របស់បុគ្គល។

 1. និមិត្តសញ្ញានាគអាចមានអត្ថន័យវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមានអាស្រ័យលើបរិបទ។
 2. នៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្ត នាគត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ និងអារក្សសាតាំង។
 3. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងវប្បធម៌មួយចំនួន នាគត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសត្វដ៏មានឥទ្ធិពល និងសប្បុរស។
 4. ពណ៌ពណ៌ខៀវត្រូវបានភ្ជាប់ជាធម្មតា។ ជាមួយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ ស្ថិរភាព និងខាងវិញ្ញាណ។
 5. និមិត្តសញ្ញានាគពណ៌ខៀវនៅក្នុងសាសនាគ្រិស្តអាចតំណាងឱ្យតុល្យភាពរវាងអំណាច និងការត្រាស់ដឹងខាងវិញ្ញាណ។
 6. ការបកស្រាយនិមិត្តសញ្ញានាគប្រែប្រួលអាស្រ័យលើជំនឿបុគ្គល និងប្រវត្តិវប្បធម៌ .John Burns
John Burns
លោក Jeremy Cruz គឺជាអ្នកអនុវត្តខាងវិញ្ញាណ អ្នកនិពន្ធ និងជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលឧទ្ទិសដល់ការជួយបុគ្គលម្នាក់ៗឱ្យទទួលបានចំណេះដឹង និងធនធានខាងវិញ្ញាណ នៅពេលពួកគេចាប់ផ្តើមដំណើរកម្សាន្តខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ដោយ​មាន​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ខាង​វិញ្ញាណ លោក Jeremy មាន​គោល​បំណង​បំផុស​គំនិត និង​ណែនាំ​អ្នក​ដទៃ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​ស្វែង​រក​សន្តិភាព​ខាង​ក្នុង និង​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​ទេវភាព។ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងទំនៀមទំលាប់ និងការអនុវត្តខាងវិញ្ញាណផ្សេងៗ លោក Jeremy នាំមកនូវទស្សនៈ និងការយល់ដឹងពិសេសមួយនៅក្នុងការសរសេររបស់គាត់។ គាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើអំណាចនៃការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រាជ្ញាបុរាណជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទំនើបដើម្បីបង្កើតវិធីសាស្រ្តរួមមួយចំពោះភាពខាងវិញ្ញាណ។ប្លុករបស់ Jeremy, Access Spiritual Knowledge and Resources, បម្រើជាវេទិកាដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលអ្នកអានអាចស្វែងរកព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃ ការណែនាំ និងឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើនការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ពីការស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសធ្វើសមាធិផ្សេងៗគ្នា រហូតដល់ការស្វែងយល់ពីអាណាចក្រនៃការព្យាបាលថាមពល និងការអភិវឌ្ឍន៍វិចារណញាណ លោក Jeremy គ្របដណ្តប់លើប្រធានបទជាច្រើនដែលត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីបំពេញតម្រូវការចម្រុះរបស់អ្នកអានរបស់គាត់។ក្នុង​នាម​ជា​បុគ្គល​ដែល​មាន​ចិត្ត​អាណិត​អាសូរ និង​ចេះ​យល់​ចិត្ត លោក Jeremy យល់​ពី​ឧបសគ្គ និង​ឧបសគ្គ​ដែល​អាច​កើត​ឡើង​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ខាង​វិញ្ញាណ។ តាមរយៈប្លក់ និងការបង្រៀនរបស់គាត់ គាត់មានបំណងគាំទ្រ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយជួយពួកគេឱ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការធ្វើដំណើរខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេដោយភាពងាយស្រួល និងព្រះគុណ។បន្ថែមពីលើការសរសេររបស់គាត់ Jeremy គឺជាវាគ្មិន និងអ្នកសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលា ដែលស្វែងរកការចែករំលែកប្រាជ្ញារបស់គាត់ និងការយល់ដឹងជាមួយទស្សនិកជនជុំវិញពិភពលោក។ វត្តមានដ៏កក់ក្តៅ និងការចូលរួមរបស់គាត់បង្កើតបរិយាកាសចិញ្ចឹមបីបាច់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដើម្បីរៀន រីកចម្រើន និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនខាងក្នុងរបស់ពួកគេ។លោក Jeremy Cruz ត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការបង្កើតសហគមន៍ខាងវិញ្ញាណដ៏រស់រវើក និងគាំទ្រ ដោយជំរុញឱ្យមានអារម្មណ៍នៃការរួបរួម និងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមបុគ្គលនៅលើដំណើរស្វែងរកខាងវិញ្ញាណ។ ប្លក់របស់គាត់បម្រើជាពន្លឺនៃពន្លឺ ដឹកនាំអ្នកអានឆ្ពោះទៅរកការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេផ្ទាល់ និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឧបករណ៍ និងធនធានចាំបាច់ដើម្បីរុករកទេសភាពនៃវិញ្ញាណដែលកំពុងវិវឌ្ឍន៍។