Müqəddəs Kitabda sümüklərin mənəvi mənası nədir?

Müqəddəs Kitabda sümüklərin mənəvi mənası nədir?
John Burns

Müqəddəs Kitabda sümüklərin mənəvi mənası gücü, sabitliyi və quruluşu təmsil edir, çox vaxt bizim ən dərin inanclarımızı və təməlimizi ifadə edir.

Sümüklərin simvolizminə Müqəddəs Kitabda həyat, ölüm və dirilmə kimi müxtəlif mövzularda rast gəlmək olar.

Güc və sabitlik: Sümüklər fiziki ilə əlaqələndirilir. güc və sabitlik, çox vaxt mənəvi möhkəmlik və möhkəmlik üçün bir metafora kimi xidmət edir. Struktur və təməl: Sümüklər insan bədəninin çərçivəsi üçün vacibdir və güclü ruhani təməlin saxlanması ehtiyacını simvollaşdırır. Həyat və ölüm: Bibliyadakı rəvayətlər çox vaxt ölümümüzün və həyatın keçici təbiətini xatırladan sümüklərə işarə edir. Dirilmə: Quru Sümüklər Vadisinə dair görüntü (Yezekel 37) Allahın ruhən ölüləri diriltmək və Öz xalqını bərpa etmək qabiliyyətinin nümunəsi kimi xidmət edir.

Müqəddəs Kitabda sümüklərin mənəvi əhəmiyyəti insan varlığı, daxili güc və Allaha sarsılmaz iman ətrafında fırlanan müxtəlif mövzuları və anlayışları əhatə edir.

Sümüklərin simvolizmini başa düşməklə biz Bibliya təlimlərinin dərinliyini daha yaxşı qiymətləndirə və onları ruhani səyahətimizdə tətbiq edə bilərik.

Həmçinin bax: Sentyabrın mənəvi mənası nədir?

Müqəddəs Kitabda sümüklərin mənəvi mənası nədir?

İstinad Ayə Sümüklərin Ruhani Mənası
Yezekel 37:1- 14 Vadisihər şey edə bilərdi.

Lakin sonra Delila ona xəyanət edib güc mənbəyini (saçını) götürəndə Şimşonun düşmənləri onu asanlıqla məğlub edə bildilər (Hakimlər 16:21). Nəhayət, sümüklər dirilmə və yeni həyatı təmsil edə bilər. Yezekel 37:1-14-də peyğəmbər birləşən və ət və dəri ilə örtülmüş quru sümüklərlə dolu bir vadi görür - Allahın ən ümidsiz vəziyyətlərdən belə yeni həyat gətirə biləcəyinin güclü təsviri.

Quru sümüklər
Quru sümüklərin canlandığını görmək İsrailin bərpasını və xalqın mənəvi dirçəlişini simvollaşdırır.
Süleymanın məsəlləri 17:22 Şən ürək yaxşı dərmandır, sınmış ruh isə sümükləri qurudur. Sümüklər insanın daxili gücünü və mənəvi sağlamlığını təmsil edir. Qırılan ruh ruhi sağlamlığa gətirib çıxarır.
Süleymanın məsəlləri 15:30 Gözlərin işığı ürəyi sevindirir, xoş xəbər sümükləri təzələyir. Sümüklər daxili ruhani gücü simvollaşdırır və onlar təzələndikdə ruhun yenilənməsini və canlanmasını bildirir.
Məzmur 51:8 İcazə verin sevinc və şadlıq eşitmək; əzdiyiniz sümüklər sevinsin. Bu ayədə əzilmiş sümüklər Allah qarşısında sınmaq və zəlil olmaq, bağışlanma və bərpa diləmək hissini ifadə edir.
Yaradılış 2. :23 Sonra adam dedi: “Nəhayət, bu, mənim sümüklərimdən olan sümüyü və ətimin ətidir. ona Qadın deyiləcək, çünki o, Kişidən çıxarılıb.” Burada sümüklərin mənəvi mənası kişi və qadın arasında birlik, əlaqə və əlaqəni ifadə edir, çünki onlar eyni mənşəlidir.
2 Padşahlar 13:21 Adam Elişanın sümüklərinə toxunan kimi dirildi və ayağa qalxdı. Elişanın sümükləri rəmzidir. Allahın peyğəmbərlik sözünün gücü və gətirmək qabiliyyətibir zamanlar ölü olana dirilt.
Əyyub 10:11 Mənə dəri və ət geyindirdin, sümüklər və sümüklərlə bir-birinə toxundun. Sümüklər Allahın insanları yaratmaqda təmin etdiyi quruluşu, sabitliyi və gücü simvollaşdırır.

Müqəddəs Kitabda sümüklərin mənəvi mənası

Həmçinin bax: Yerli Amerika Ruhani Qartal Rəsmi: Bələdçi

Sümük nədir Müqəddəs Kitabda simvollaşdırın?

İncildə sümüklər ümumiyyətlə ölüm və dirilmə simvoludur. Çünki onlar insan bədəninin ən çətin və ölümdən sonra ən son çürüyən hissəsidir. Bəzi hallarda sümüklər gücü, gücü və davamlılığı simvolizə edə bilər.

Sümüklərin Ruhani Mənası Nədir?

Sümüklərin mənəvi mənada nəyi ifadə edə biləcəyinə dair çoxlu müxtəlif şərhlər var.

Bəzi insanlar sümüklərin bədənin fiziki quruluşunu və varlığımızın əsasını təmsil etdiyinə inanırlar. Onlar həmçinin gücü, davamlılığı və qorunmasını simvollaşdıra bilər. Digərləri sümükləri ölümü, çürüməni və həyat və ölüm dövrünü təmsil edən kimi şərh edirlər. Bəzi mədəniyyətlər sümüklərin şəfa üçün istifadə edilə bilən güclü bir enerjiyə sahib olduğuna inanır. Bəzi yerli Amerika ənənələrində sümüklər mərasimlərdə fiziki və mənəvi şəfa gətirmək üçün istifadə olunur. Çin təbabətində sümük iliyinin xüsusilə sağlamlıq və canlılıq üçün faydalı olduğuna dair bir inanc var.

Sümüklərin mənəvi mənası sizin öz inanclarınızdan və təcrübələrinizdən asılı olacaq. Bununla belə, sənonları şərh etməyi seçin, unutmayın ki, onlar güc, hikmət və güc mənbəyi ola bilərlər.

Allah Sümüklər Haqqında Nə Deyir?

Müqəddəs Kitabda Allah tez-tez sümüklərdən güclü və davamlı olanı simvollaşdırmaq üçün istifadə edir. Məsələn, Yusif və qardaşlarının əhvalatında Yusifin sümükləri öləndə Misirdə basdırılmışdı ki, bu da onun mirası getdikdən sonra da necə davam edəcəyini simvolizə edirdi.

Vəhy kitabında Babil şəhəri “buxurla dolu qızıl borulardan… və onun tüstüsü ilə əbədi olaraq yüksələn” kimi təsvir edilir.

Bu simvolizm istifadə olunur. Babilin təsirinin nə qədər güclü və daimi olacağını təsvir etmək. Allah Öz gücünü və gücünü ifadə etmək üçün sümüklərdən də istifadə edir. Yezekel 37-də Allah quru sümükləri dirildir, həyat və ölüm üzərində Öz nəzarətini göstərir.

Və Məzmur 102:25-26-da Allah deyir ki, O, “[yerin] bünövrəsini qoyacaq. ] onun müqəddəs dağlarında” deyərək sümükləri güclü və sarsılmaz bir şey üçün metafora kimi istifadə edir.

Bəs bütün bunlar bizim üçün nə deməkdir? Yaxşı, ilk növbədə, bu bizə göstərir ki, Allah bizim fiziki rifahımızla maraqlanır. O, bizim ömür boyu davam edəcək güclü bədənlərə sahib olmağımızı istəyir. Ancaq daha vacibi odur ki, bu, Allahın bizim ruhani rifahımızla maraqlandığını göstərir. O, bizim imanımızın da güclü və davamlı olmasını istəyir.

Videoya baxın: Əhdin sümüklərin ötürülməsinin Bibliyadakı mənası

BibliyaSümüklərin Mənası Əhdin ötürülməsi

Atalar Sözləri Sümüklər Haqqında Nə Deyir?

Süleymanın məsəlləri 12:18 ayəsində deyilir: “O kəs var ki, qılınc kimi tələskən danışır, amma müdrikin dili şəfa verir”. Bu ayə tez-tez qeybət və ya böhtan və sözlərin nə qədər zərərli ola biləcəyi ilə bağlı oxunur. Bununla belə, “tələskən” sözünü “diqqətsiz” kimi də tərcümə etmək olar və bu kontekstdə ayə diqqətsiz sözlərin də qəsdən edilən sözlər qədər zərər verə biləcəyini öyrədir.

Bu prinsip bütün Süleymanın məsəllərində görünür. 15-ci fəsildə 4 və 5-ci ayələrdə deyilir: “Mülayim dil [həyat ağacıdır], lakin onun içindəki azğınlıq ruhun sınmasıdır. Axmaq atasının nəsihətinə xor baxar, məzəmmət edən isə ehtiyatlı olar». Burada görürük ki, hikmətli sözlər (həm fiziki, həm də mənəvi) həyat gətirir, axmaq sözlər isə ruhu pozur.

Və 25-ci fəsildə, 11 və 12-ci ayələr bizə deyir ki, “Uğurlu deyilən söz qızıl alma kimidir. gümüş ayarlarında. Dinləyən qulağa hikmətli məzəmmət edən qızıl sırğa və ya zərif qızıldan bəzək kimidir”. Yenə də görürük ki, müdrik adamın məzəmməti (yaxud islahı) qiymətlidir və dəyərli olmalıdır.

Quru Sümüklərin Mənəvi Mənası

Quru sümüklərin mənəvi mənası ondan ibarətdir ki, onlar həm fiziki, həm də mənəvi ölümü təmsil edir. Onlar həmçinin bir əlaqə və ya həyat tərzi kimi bir şeyin sonunu simvollaşdırırlar. Quru görəndəYuxularınızda və ya xəyallarınızda sümüklər varsa, ümumi mesajın nə ola biləcəyini müəyyən etmək üçün yuxu və ya görmədəki digər simvollara diqqət yetirmək vacibdir.

Quru sümüklər də sizin həyat tərzinizdə dəyişiklik və ya çevrilmə ehtiyacını göstərə bilər. həyat. Əgər özünüzü tıxacda ilişib qalmış kimi hiss edirsinizsə, quru sümüklərin görünüşü bəzi dəyişikliklər etməyin vaxtının gəldiyinə işarə ola bilər. Bu çətin ola bilər, lakin ruhani səyahətinizdə irəliləmək üçün çox vaxt lazımdır. Etməli olduğunuz dəyişikliklərin sizi daha yaxşı yerə aparacağına inanın.

Sümüklər Ruhani Simvolizm

Sümüklər çox vaxt ruhani simvol kimi qəbul edilir. Onlar fiziki bədənlərimizin quruluşunu və dəstəyini, eləcə də kim olduğumuzun əsasını təmsil edir. Sümüklər həm də öz ölümümüzü xatırladır və həyatımızı tam yaşamaq üçün xatırlatma ola bilər.

Bir çox mədəniyyətlərdə sümüklər müqəddəs obyekt kimi qəbul edilir. Onlar tez-tez mərasimlərdə və rituallarda istifadə olunur və böyük gücə sahib olduğuna inanılır. Məsələn, yerli Amerika mədəniyyətində sümüklərdən tez-tez şəfa mərasimlərində istifadə olunur.

Onların pis ruhlardan qoruduğuna da inanılır. Sümüklər həm də güc və möhkəmliyin simvolu ola bilər. Onlar bizə xatırladırlar ki, bəzən qırılsaq da, biz həmişə özümüzü əvvəlkindən daha güclü şəkildə bərpa edə bilərik.

Toyuq Sümüyünün Mənəvi Mənası

Əksər insanlar toyuq sümükləri haqqında düşünəndə, yəqin ki, toyuq sümüyünün sümüyünü itirirlər. çox düşünməyinkulinariya istifadə edir. Bununla belə, toyuq sümükləri əslində uzun bir mənəvi və mədəni əhəmiyyətə malikdir. Bir çox mədəniyyətlərdə toyuq sümükləri bəxtəvər cazibəsi və ya talismans kimi qəbul edilir.

Onlardan tez-tez rituallarda və sehrlərdə istifadə olunur. Bəs toyuq sümüklərinin mənəvi mənası nədir? Əslində bir neçə fərqli şərh var.

Bəziləri toyuq sümüklərinin qorunma və uğurlar təmsil etdiyinə inanırlar. Digərləri onları məhsuldarlığın və ya yeni başlanğıcların simvolu kimi görürlər. Yenə də başqaları toyuq sümüklərinin pis ruhları dəf etmək gücünə malik olduğuna inanırlar.

İnanclarınız nə olursa olsun, toyuq sümüklərinin dərin və mənalı bir tarixə malik olduğunu inkar etmək olmaz. Özünüzdə bir neçə əlavə toyuq sümüyü olduğunu görsəniz, onları atmayın! Onlara evinizdə şərəfli bir yer ayırmağı düşünün – kim bilir, onlar sizə sadəcə uğurlar gətirə bilər.

Müqəddəs Kitabda Sınıq Sümüklərin Mənası

Sümüklərin sınıqlarına çoxlu istinadlar var. İncil, həm Əhdi-Cədiddə, həm də Yeni Əhdi-Cədiddə. Əksər hallarda bu istinadlar məcazi xarakter daşıyır, yəni başqa bir şeyin simvolik olması deməkdir. Bununla belə, sınmış sümüklərin hərfi mənada xatırlandığı bir neçə hal var.

Hərfi mənada sınıq sümüyün ən məşhur nümunəsi İsanın çarmıxa çəkildiyi vaxtdır. Yəhyanın İncilində deyilir ki, əsgərlər onun ayaqlarını sındırmağa gələndə (çarmıxa çəkilmə zamanı standart bir təcrübə), onun artıq olduğunu gördülər.ölü. Onun həqiqətən öldüyünə əmin olmaq üçün əsgərlərdən biri onun böyrünü nizə ilə deşdi və qan və su axdı (Yəhya 19:33-34).

Bu hadisə İsanın həqiqətən də olduğunu göstərir. çarmıxda öldü. Onun sümükləri sadəcə simvolik olaraq qırılmayıb; onlar əslində fiziki cəhətdən qırılmışdılar. Bu, sübut edir ki, O, həqiqətən də bizim günahlarımız üçün əzab çəkib və öləcəyini dediyi kimi (Matta 26:28).

Çıxış 12:46-da sınıq sümüklərə başqa hərfi istinad edilir. Burada Allah Pasxa quzusunun necə hazırlanacağına dair göstərişlər verir. O deyir ki, onun sümüklərindən heç biri qırılmamalıdır (Çıxış 12:46).

Bu, əlamətdardır, çünki bu, quzunun qurban kəsilməsi üçün tamamilə mükəmməl olması lazım olduğunu göstərir. Bu, həm də sonradan mükəmməl bədənində bir dənə də olsun sümüyünün sınmayacağı ən böyük qurbanlıq quzuya çevriləcək İsanı qabaqcadan göstərir (Yəhya 19:36). Nəhayət, Müqəddəs Yazılarda nitq və ya metafora kimi sınmış sümüklərə çoxsaylı istinadlar var.

Məsələn, Məzmur 34:20-də deyilir ki, “Onların bütün sümüklərini O saxlayır; onlardan heç biri qırılmayacaq”. Bu, Allahın Öz xalqını qorumasına aiddir. Bizi fiziki zərərdən qoruduğu kimi, mənəvi zərərdən də (günah kimi) qoruyur. Eynilə, Məzmur 51:8 ayəsində deyilir: “Qoy sevinc və şadlıq eşitim; Əzdiyiniz Sümüklər sevinsin”. Burada Davud günahından sonra Allahdan bağışlanma və bərpa diləyirBathsheba.

O, günahının ona çoxlu ağrı və kədərə səbəb olduğunu ("əzilmiş" sümüklərlə simvolizə olunur) başa düşür, lakin o bilir ki, əgər tövbə etsə (özündən üz döndərsə) Allah onu sağalda və yenidən sağalda bilər. günah). İstər hərfi, istərsə də məcazi mənada alınsa da, Müqəddəs Yazılarda sınıq sümüklərə istinadlar çox vaxt Allah və ya Onun həyatımız üçün planı haqqında daha böyük həqiqətə işarə edir.

Nəticə

Müqəddəs Kitab fiziki bədəni təmsil etmək üçün çox vaxt sümüklərdən istifadə edir, lakin onların daha dərin mənəvi mənası da var. Müqəddəs Yazılarda sümüklər həyatı, ölümü, gücü, zəifliyi və hətta dirilməni simvollaşdıra bilər. Sümüklər həyat üçün istifadə edildikdə, adətən bizim qidaya və ruziyə ehtiyacımızı bildirir.

Məsələn, israillilər səhrada yeməksiz və susuz gəzərkən Allah bədənlərini saxlamaq üçün onlara göydən manna göndərdi ( və sümüklər) diri (Çıxış 16:4). Sümüklər də ölümü və sonluğu təmsil edə bilər. Yaradılış 50:25-də Yusif atasının ölüm ayağında dediyi sözləri deyir: “Mən ölmək üzrəyəm; lakin Allah mütləq köməyinə gələcək və səni bu torpaqdan İbrahimə, İshaqa və Yaquba and içərək vəd etdiyi torpağa aparacaq.”

Burada Yusif başa düşür ki, atasının sümüyü onun yaxınlaşan ölümünü təmsil edir. - həm də axirətə ümidi. Bəzi hallarda sümüklər gücü və ya gücü simvollaşdıra bilər. Məsələn, Şimşon şiri yalın əli ilə öldürəndə (Hakimlər 14:5-6), çox güman ki, özünü yenilməz hiss edirdi.
John Burns
John Burns
Ceremi Kruz fərdlərə ruhani səyahətə çıxarkən mənəvi biliklərə və mənbələrə çıxışa kömək etməyə həsr olunmuş təcrübəli ruhani praktikant, yazıçı və müəllimdir. Mənəviyyat üçün ürəkdən gələn ehtirasla, Ceremi başqalarını daxili dinclik və ilahi əlaqəni tapmaq üçün ruhlandırmaq və istiqamətləndirmək məqsədi daşıyır.Müxtəlif mənəvi ənənələr və təcrübələrdə geniş təcrübəyə malik Ceremi yazılarına unikal perspektiv və fikir gətirir. O, mənəviyyata vahid yanaşma yaratmaq üçün qədim müdrikliyi müasir üsullarla birləşdirməyin gücünə möhkəm inanır.Cereminin bloqu, Ruhani Bilik və Resurslara Giriş, oxucuların mənəvi böyümələrini artırmaq üçün dəyərli məlumat, təlimat və alətlər tapa biləcəyi hərtərəfli platforma rolunu oynayır. Müxtəlif meditasiya üsullarını araşdırmaqdan tutmuş enerjinin sağalması və intuitiv inkişafın sahələrində dərinləşməyə qədər, Ceremi oxucularının müxtəlif ehtiyaclarını ödəmək üçün hazırlanmış geniş mövzuları əhatə edir.Şəfqətli və empatik bir fərd kimi Ceremi mənəvi yolda yarana biləcək çətinlikləri və maneələri başa düşür. Bloqu və təlimləri vasitəsilə o, fərdləri dəstəkləmək və gücləndirmək, onlara mənəvi səyahətlərini asanlıqla və lütflə keçməkdə kömək etmək məqsədi daşıyır.Yazılarına əlavə olaraq, Ceremi axtarılan məruzəçi və seminarın aparıcısıdır, öz müdrikliyini bölüşür vədünya üzrə auditoriya ilə fikirlər. Onun isti və cəlbedici iştirakı fərdlərin öyrənməsi, böyüməsi və daxili mənlikləri ilə əlaqə qurması üçün tərbiyəvi mühit yaradır.Jeremy Cruz, ruhani axtarışda olan fərdlər arasında birlik və qarşılıqlı əlaqə hissini inkişaf etdirərək canlı və dəstəkləyici mənəvi icma yaratmağa həsr edilmişdir. Onun bloqu işıq şüası kimi xidmət edir, oxucuları öz mənəvi oyanışlarına doğru istiqamətləndirir və onları daim inkişaf edən mənəviyyat mənzərəsində hərəkət etmək üçün lazımi alətlər və resurslarla təmin edir.