İncildə suyun mənəvi mənası nədir?

İncildə suyun mənəvi mənası nədir?
John Burns

Müqəddəs Kitabda suyun mənəvi mənası təmizlənmə, yenidən doğulma və həyat verən xüsusiyyətləri simvollaşdırır. Bu, Allahın lütfünün, insan həyatının müxtəlif aspektlərində dəyişdirici gücünün və təminatının güclü təmsilidir.

Allahın lütfünün təmsili:Su, Allahın Öz xalqına verdiyi bol lütfü bildirir. bağışlanma və qurtuluş. Təmizləmə və təmizlənmə:Müqəddəs Kitabda su tez-tez vəftiz və cüzamlıların təmizlənməsi kimi rituallardan göründüyü kimi təmizləmə məqsədləri üçün istifadə olunur. Yenidən doğulma və yenilənmə:Su, Nuhun gəmisi və Qırmızı dənizin ayrılması hekayəsində göstərildiyi kimi yeni həyat və bərpanı ifadə edir. Həyatverici xüsusiyyətlər:Su həm fiziki, həm də mənəvi həyat üçün vacibdir. İsa özünü ona iman edənlərin ruhani susuzluğunu təmin edən “diri su” kimi təsvir etdi (Yəhya 4:10).

Müqəddəs Kitabda suyun çoxşaxəli simvolizmi Allahın məhəbbətinin və lütfünün dəyişdirici gücünü vurğulayır.

Mənəvi quraqlıq və ya Allahdan uzaq olduğumuz vaxtlarda biz suyun təravətləndirici, həyatverici xüsusiyyətləri ilə ilahi müdaxilənin simvolu kimi təsəlli tapa bilərik.

Bu nədir? İncildə suyun mənəvi mənası

Aspekt İncildə suyun mənəvi mənası
Yaradılış Əvvəlcə Allahın Ruhu suların üzərində hərəkət etdi,bulaqlar.

Yuxuda Suyun İncildəki Mənası

Ümumiyyətlə desək, su təmizlənmə və təmizlənmə simvoludur. Çox vaxt vəziyyətdən asılı olaraq həm müsbət, həm də mənfi ola bilən duyğularımızı təmsil edir. Məsələn, əgər biz kədər okeanında boğuruqsa, bu, kədər və ya qəm-qüssəyə boğulmuş hissləri ifadə edə bilər.

Alternativ olaraq, buludsuz bir gündə dinc şəkildə üzmək məmnunluq və sülh hissini simvollaşdıra bilər. Su da bilinçaltı zehnimizi təmsil edə bilər. Şüurlu şəkildə bilmədiyimiz duyğuları işlədəndə və ya şəxsi məsələlərlə məşğul olanda suyu əks etdirən yuxular tez-tez üzə çıxır. dövlət; məsələn, bulanıq və durğun sular basdırılmış qəzəbi və ya incikliyi simvollaşdıra bilər, kristal təmiz sular isə müəyyən bir məsələ ətrafında aydınlığı əks etdirə bilər. Nəhayət, su həm də həyatımızda işləyən mənəvi qüvvə kimi görünə bilər. Dünyanın bir çox mədəniyyətində su müqəddəs gücə malikdir və dini mərasimlərdə ilahi ilə əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunur.

Müqəddəs Kitabda Suyun Növləri

Müqəddəs Kitabda üç növ su qeyd olunur: diri, ölü və. Birinci növ bulaqlarda və quyularda tapılan canlı sudur. Bu su təzədir və yüksək mineral ehtiva edirməzmunu.

İçmək, suvarma və çimmək üçün istifadə olunur. Ölü su kanalizasiya və ya sənaye tullantıları ilə çirklənmiş durğun sudur. İnsan istehlakı üçün uyğun deyil və istifadə etməzdən əvvəl təmizlənməlidir.

SG duzlu su qrunt suları deməkdir. Bu növ su okeanlarda və yeraltı duzlu sulu təbəqələrdə olur. O, yüksək konsentrasiyalarda həll olunmuş mineralları ehtiva edir və əvvəlcə duzsuzlaşdırılmadan içmək və ya suvarma üçün istifadə edilə bilməz.

Müqəddəs Kitabda Dərin Sular Mənası

Dərin sular İncildə dəfələrlə xatırlanır və onlar bir neçə fərqli məna. Bəzən dərin sular okean kimi fiziki su obyektlərinə aiddir. Digər vaxtlarda dərin sular, Yunusun balina tərəfindən udulması hekayəsində olduğu kimi problem və ya təhlükəni simvollaşdırır.

Dərin sular, Musanın Qırmızı dənizi ikiyə ayırdığı zaman olduğu kimi, Allahın qüdrətini və əzəmətini də təmsil edə bilər. Müqəddəs Yazılarda dərin suların hansı kontekstdə istifadə olunmasından asılı olmayaraq, bir şey aydındır: onlara yüngül yanaşmaq olmaz. Okeanın qüdrətinə hörmət etməyimiz lazım olduğu kimi, Allaha ehtiram və qorxu ilə yaxınlaşmalıyıq.

Biz heç vaxt Onun nemətlərini təbii qəbul etməməli və Onun hüdudlarını sınamağa çalışmamalıyıq. İstər hərfi, istərsə də məcazi mənada özümüzü başımızın üstündə tapanda O, bizə sahilə qayıtmağa kömək etmək üçün həmişə oradadır.

Nəticə

Müqəddəs Kitabda su tez-tez simvol kimi istifadə olunur. həyatın, saflığın və təmizliyin. InƏhdi-Ətiq, Allah insanları və obyektləri günahdan təmizləmək üçün sudan istifadə edir. Əhdi-Cədiddə İsa qulluğun əlaməti olaraq şagirdlərinin ayaqlarını su ilə yuyur.

Su həm də ruhani dirçəliş üçün metafora kimi istifadə olunur. Biz suda vəftiz olunanda günahlarımızdan təmizlənirik və Məsihdə yeni həyat verilir. Su həyatın vacib elementidir və insanlar üçün həmişə vacib olmuşdur.

suyun həyat verən potensialını və yaradıcı gücünü ifadə edir (Yaradılış 1:2).
Təmizləmə Su tez-tez ruhani təmizlənmə və saflaşmanı simvollaşdırmaq üçün istifadə olunur. günahların yuyulmasını və Məsihdə yeni həyata girməsini bildirmək üçün insanın suya batırıldığı vəftiz mərasimi (Həvarilərin işləri 22:16).
Susuzluq və məmnunluq Sudan mənəvi susuzluğun ödənilməsi və mənəvi ehtiyacların ödənilməsi üçün istifadə edilir. İsa samariyalı qadına onun ruhani susuzluğunu əbədi olaraq yatıracaq “diri su” təklif etdi (Yəhya 4:14).
Qurtuluş Su, göründüyü kimi, Allahın xilasedici lütfünü simvollaşdırır. su yer üzünü pislikdən təmizlədiyi və yalnız salehlərin xilas olduğu Nuhun gəmisi hekayəsində (Yaradılış 6-9).
Ruhani inkişaf Su böyüməsi və qidalanması üçün vacibdir. Eynilə, Müqəddəs Kitabda o, ruhani böyüməyə və yetkinliyə aparan Müqəddəs Ruhun tərbiyəedici gücünü simvollaşdırır (Yeşaya 44:3).
Həyat Mənbəyi Su Allahın həyat verən gücünü simvollaşdırır. İsa Özünü “diri su” adlandırır və ona iman edənlərə əbədi həyat təqdim edir (Yəhya 7:37-38).
Yeniləşmə Su mənəvi yenilənmə və transformasiyanı təmsil etmək üçün istifadə olunur. Həvari Pavel möminlərin suyun yuyulması vasitəsilə ruhani yenilənməsini simvolizə edərək yazmışdıMəsihin davamçısı olduqda baş verən dəyişiklik (Efeslilərə 5:26).

Müqəddəs Kitabda Suyun Ruhani Mənası

Köhnə Vəsiyyətə görə, su tez-tez xaos və dağıntı üçün metafora kimi istifadə edilmişdir. Nuh və ailəsi istisna olmaqla, bütün bəşəriyyəti məhv edən böyük daşqın buna misaldır. Lakin bu hekayədə belə, bir ümid işarəsi var: sular çəkildikdən sonra Nuh təzədən başlaya və yenidən başlaya bildi.

Əhdi-Cədid bizə İsanın su ilə möcüzələr göstərməsi haqqında hekayələr gətirir. O, toyda suyu şəraba çevirdi, şagirdlərini batmaqdan xilas etmək üçün suyun üstündə gəzdi və bir neçə kəlmə ilə tufanı sakitləşdirdi. Hər bir halda İsa təbiət üzərində öz gücünü göstərdi – bunu yalnız Allahın edə biləcəyi bir şey var.

Ancaq Müqəddəs Kitabda su ilə bağlı bəlkə də ən əhəmiyyətli hekayə İsanın İordan çayında Vəftizçi Yəhya tərəfindən vəftiz edilməsidir. Bu hərəkət İsanın Yer üzündəki missiyasına sadiqliyini ifadə etdi - bu, bəşəriyyəti günahlarından xilas etmək idi. Bu həm də onun öz ölümünü və dirilməsini qabaqcadan xəbər verirdi; çarmıxa çəkildikdən sonra İsa ölülər arasından dirildi və göyə yüksəldi və birdəfəlik sübut etdi ki, O, bütün məxluqatın (o cümlədən su) Rəbbidir.

Müqəddəs Kitabda Su Ruhani olaraq nə deməkdir?

Su həyatın vacib elementidir. O, təkcə susuzluğumuzu yatırır və fiziki bədənimizi təmin etmir, həm dəbir çox mənəvi ənənələrdə mühüm rol oynayır. Müqəddəs Kitabda su tez-tez təmizlənmə, yeni başlanğıclar və ruhani dirçəliş simvolu kimi istifadə olunur.

Bunun ən məşhur nümunələrindən biri İsanın İordan çayında vəftiz edilməsidir. Bu hərəkət təkcə onun Allaha olan şəxsi öhdəliyini ifadə etmir, həm də onun ictimai xidmətinin başlanğıcını qeyd edirdi. Sudan çıxan kimi o, Müqəddəs Ruhla doldu və camaata təbliğ etməyə başladı (Luka 3:21-22).

Təmizləmə və yeni başlanğıcların simvolu olmaqla yanaşı, su Müqəddəs Kitabda Allahın məhəbbəti və lütfünün məcazi kimi tez-tez istifadə olunur. Yeşaya kitabında Allah Öz Ruhunu susuz olanların üzərinə tökəcəyini vəd edir (Yeşaya 44:3). Və Yəhya 7:37-39-da İsa deyir ki, Ona iman edən hər kəsin ürəyindən diri sulu çaylar axan olacaq.

Bu təsvir Vəhy 22:1-2-də davam etdirilir, burada biz ona bir görüntü görürük. müqəddəs şəhər, Yeni Yerusəlim. Onun sahillərində hər ay meyvə verən ağacları olan çayı axan və suyun həyatverici təbiətini bir daha vurğulayır.

Su Ruhda nəyi təmsil edir?

Su bir çox dinlərdə və mənəvi ənənələrdə ən mühüm elementlərdən biridir. Çox vaxt həyatın, məhsuldarlığın və təmizliyin simvolu olaraq görülür. Bəzi inanc sistemlərində suyun həm də ünsiyyət üçün güclü bir vasitə olduğu düşünülürilahi ilə.

Həmçinin bax: Hörümçək dişləməsinin mənəvi mənası nədir?

Bir çox insanlar üçün su Allahın və ya başqa bir ali gücün varlığını təmsil edən müqəddəs elementdir. Çox vaxt dini mərasimlərdə və ayinlərdə özünü və ya başqalarını təmizləmək üçün istifadə olunur. Bəzi mədəniyyətlərdə suyun müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olduğuna da inanılır.

Bəzi mənəvi ənənələr suya şüuraltı zehnin təmsilçisi kimi baxır. Bu fikir bədənimizin əsasən sudan ibarət olmasından irəli gəlir. Buna görə də belə hesab edilir ki, su üzərində meditasiya etməklə və ya su hövzələrinin yaxınlığında vaxt keçirməklə psixikamızın gizli hissələrinə çata bilərik.

Son nəticə olaraq, su müxtəlif insanlar üçün fərqli mənalar ifadə edən mürəkkəb bir simvoldur. Bəziləri üçün bu, ilahi ilə əlaqəmizi xatırladır; başqaları üçün şüursuz ağılın genişliyini və sirrini təmsil edir.

Müqəddəs Ruh su kimi ifadə edilir?

Bu sualın heç bir cavabı yoxdur, çünki bu, təfsir məsələsidir. Bəzi xristianlar İncildə Müqəddəs Ruhun su kimi qeyd olunduğuna inanır, bəziləri isə bunun belə olduğuna inanmır.

İncildə Müqəddəs Ruha su kimi istinad kimi şərh edilə bilən çoxlu hissələr var, məsələn Yəhya 7:37-39-da İsa deyir: “Kim susarsa, yanıma gəlsin və içsin. .

Kim Mənə iman edərsə, Müqəddəs Yazılarda deyildiyi kimi, “onun ürəyindən diri su çayları axacaq”.” Burada İsaOna iman edənlərə verəcək Müqəddəs Ruh hədiyyəsi haqqında danışır.

Müqəddəs Ruha su kimi istinad kimi şərh edilə bilən digər hissələrə Həvarilərin işləri 2:1-4 də daxildir. Müqəddəs Ruhla doldu və dillərdə danışmağa başladı və 1 Korinflilərə 12:13-də Pavel deyir: “Çünki biz bir Ruhda hamımız bir bədəndə vəftiz olunduq”.

Allah Su Haqqında Nə Deyir?

Allah su haqqında çox şey deyir! İncildə su tez-tez həyat, saflıq və şəfa simvolu kimi istifadə olunur. Məsələn, Yaradılış kitabında Allah dünyanı sudan yaradır.

Əhdi-Cədiddə İsa suyu şəraba çevirmək və suyun üzərində yerimək kimi su ilə bağlı bir çox möcüzələr göstərir. Sudan vacib xristian ritualı olan vəftizdə də istifadə olunur. Quranda Allah hər şeyi sudan yaratdığını bildirir.

Su, namazdan əvvəl alınan dəstəmaz kimi İslam ayinlərində də vacibdir. Bəs bütün bunlar nə deməkdir? Bəli, aydın görünür ki, Allah suya çox xüsusi və vacib bir maddə kimi baxır.

O, həyatı yaratmaq, bizi fiziki və mənəvi cəhətdən təmizləmək və şəfa vermək gücünə malikdir. Susadıqda və ya təmizlənməyə ehtiyac duyduqda, kömək üçün Allaha müraciət edə bilərik və O, həmişə təmin edəcəkdir!

Videoya baxın: Su İncildə nəyi təmsil edir?

Nədir? İncildə suyun mənəvi mənası

Nə edirSu Ruhani Təmsil edir

Su çox vaxt həyat və məhsuldarlıq simvolu kimi görünür. Bir çox dinlərdə su təmizləyici kimi istifadə olunur və tez-tez yenidən doğulma və ya yenilənmə simvolu olaraq görülür. Su tez-tez şüursuz ağılın simvolu kimi də görülür və o, duyğuları, intuisiyanı və ruhani aləmini təmsil etmək üçün istifadə edilə bilər.

Su Müqəddəs Ruhu təmsil edir

Su Xristianlığın ən mühüm simvolları. Çox vaxt Müqəddəs Ruhu təmsil etmək üçün istifadə olunur və bir çox dini mərasimlərdə mühüm rol oynayır. Su həyatın və şəfanın güclü simvoludur.

Müqəddəs Kitabda su tez-tez yeni həyat və ya dirilmə üçün metafora kimi istifadə olunur. Vəftiz zamanı su günahı təmizləmək və vəftiz olunan şəxsi Xristian icmasına qəbul etmək üçün istifadə olunur. Su, həmçinin bizim xilasımız üçün tökülən Məsihin qanını təmsil edən ünsiyyətdə istifadə olunur.

Müqəddəs Ruh tez-tez su ilə əlaqələndirilir, çünki o da yeni həyat və şəfa gətirir. Su fiziki bədənimizi təravətləndirdiyi və təmizlədiyi kimi, Müqəddəs Ruh da ruhumuzu təravətləndirir və təmizləyir. Allahın ailəsində yenidən doğulduğumuz zaman Müqəddəs Ruh bizə yeni ruhani həyat da bəxş edir.

Susuz olanda susuzluğumuzu yatırtmaq üçün suya müraciət edirik. Eynilə, biz ruhən susuz olanda, Allaha olan susuzluğumuzu yatırtmaq üçün Müqəddəs Ruha müraciət edə bilərik. Növbəti dəfə suyu görəndə düşününOnun həyatınızdakı Müqəddəs Ruhun təravətləndirici və təmizləyici gücünü necə təmsil etdiyi haqqında!

Müqəddəs Kitabda Su Quyusu Mənası

Müqəddəs Kitab suya istinadlarla doludur və tez-tez ondan su kimi istifadə edir. həyatın özü üçün metafora. Əhdi-Ətiqdə su təravət və həyat mənbəyi kimi görülürdü və tez-tez qurbanlar və təmizlənmə mərasimlərində istifadə olunurdu. Əhdi-Cədiddə də suya çoxlu istinadlar var, lakin tez-tez ondan təmizlənmə və yenidən doğulma simvolu kimi istifadə olunur.

İsanın özü hətta bəzi ayələrdə “diri su” kimi də xatırlanır. “Su quyusu” ifadəsi İncildə bir neçə dəfə, adətən, bulaq və ya çay kimi fiziki su obyektinə istinadlarda rast gəlinir. Bəs Müqəddəs Kitabda “su quyusu” haqqında danışanda bu nə deməkdir?

Ümumiyyətlə, quyu suyun tapıla biləcəyi hər hansı bir yerdir. Beləliklə, Müqəddəs Kitab "su quyusu" haqqında danışarkən, sadəcə olaraq, şirin suyun bol olduğu yerə istinad edir. Bu, insanlar və heyvanlar üçün təzə içməli su verən bulaq kimi hərfi mənada ola bilər.

Yaxud İsanın bizə yeni həyat gətirən canlı su olması kimi məcazi ola bilər (Yəhya 4:14). Hər halda, su quyusu Müqəddəs Kitabda həmişə müsbət bir şey kimi görünür. O, həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən həyat verən ruzi və təravəti təmsil edir.

Su Tanrının Kəlamını Təmsil edir

Su, ən vacib elementlərdən biridir.yaşamağımız. O, təkcə fiziki vücudumuzun böyük bir hissəsini təşkil etmir, həm də Yer üzündəki bütün həyatı təmin etmək üçün çox vacibdir. Müqəddəs Kitabda sudan çox vaxt Allahın Kəlamının simvolu kimi istifadə olunur.

Yaşamaq üçün suya ehtiyacımız olduğu kimi, bizi ruhən dəstəkləmək üçün də Allahın Kəlamına ehtiyacımız var. Müqəddəs Kitabda sudan ilk dəfə bəhs edilən Yaradılış 1:2 ayəsində deyilir: “İndi yer şəksiz və boş idi, dərinliklərin səthi qaranlıq idi və Allahın Ruhu suların üzərində gəzirdi”. Burada su həm xaosu, həm də potensialı təmsil edir.

Allahın Ruhu suların üzərində fırlanır və onlardan gözəl bir şey yaratmağı gözləyirdi. Yəhya 7:38-də İsa deyir: “Kim Mənə iman edərsə, Müqəddəs Yazılarda deyildiyi kimi, onların içindən canlı su çayları axacaq”. Burada İsa Ona iman edənlərin içlərində Onun Ruhunun necə yaşayacağından və bunun onların Onun məhəbbəti və sevinci ilə dolması ilə nəticələnəcəyindən danışır.

Həmçinin bax: Müqəddəs Kitabda bir ayının mənəvi mənası

Suyun İbrani Mənası

Su üçün İbrani sözü Mayimdir və İbrani dilindəki ən vacib sözlərdən biridir. Su Müqəddəs Kitabda əsas mövzudur və o, həyat, təmizlik və məhsuldarlıq simvolu kimi istifadə olunur. Mayim sözü “su” mənasını verən mem-alef-mem kökündən gəlir.

Müqəddəs Kitabda su tez-tez xaos və nizamsızlıq üçün metafora kimi istifadə olunur. Həm də yağış və ya kimi həyat verən qüvvələri təmsil etmək üçün istifadə olunur
John Burns
John Burns
Ceremi Kruz fərdlərə ruhani səyahətə çıxarkən mənəvi biliklərə və mənbələrə çıxışa kömək etməyə həsr olunmuş təcrübəli ruhani praktikant, yazıçı və müəllimdir. Mənəviyyat üçün ürəkdən gələn ehtirasla, Ceremi başqalarını daxili dinclik və ilahi əlaqəni tapmaq üçün ruhlandırmaq və istiqamətləndirmək məqsədi daşıyır.Müxtəlif mənəvi ənənələr və təcrübələrdə geniş təcrübəyə malik Ceremi yazılarına unikal perspektiv və fikir gətirir. O, mənəviyyata vahid yanaşma yaratmaq üçün qədim müdrikliyi müasir üsullarla birləşdirməyin gücünə möhkəm inanır.Cereminin bloqu, Ruhani Bilik və Resurslara Giriş, oxucuların mənəvi böyümələrini artırmaq üçün dəyərli məlumat, təlimat və alətlər tapa biləcəyi hərtərəfli platforma rolunu oynayır. Müxtəlif meditasiya üsullarını araşdırmaqdan tutmuş enerjinin sağalması və intuitiv inkişafın sahələrində dərinləşməyə qədər, Ceremi oxucularının müxtəlif ehtiyaclarını ödəmək üçün hazırlanmış geniş mövzuları əhatə edir.Şəfqətli və empatik bir fərd kimi Ceremi mənəvi yolda yarana biləcək çətinlikləri və maneələri başa düşür. Bloqu və təlimləri vasitəsilə o, fərdləri dəstəkləmək və gücləndirmək, onlara mənəvi səyahətlərini asanlıqla və lütflə keçməkdə kömək etmək məqsədi daşıyır.Yazılarına əlavə olaraq, Ceremi axtarılan məruzəçi və seminarın aparıcısıdır, öz müdrikliyini bölüşür vədünya üzrə auditoriya ilə fikirlər. Onun isti və cəlbedici iştirakı fərdlərin öyrənməsi, böyüməsi və daxili mənlikləri ilə əlaqə qurması üçün tərbiyəvi mühit yaradır.Jeremy Cruz, ruhani axtarışda olan fərdlər arasında birlik və qarşılıqlı əlaqə hissini inkişaf etdirərək canlı və dəstəkləyici mənəvi icma yaratmağa həsr edilmişdir. Onun bloqu işıq şüası kimi xidmət edir, oxucuları öz mənəvi oyanışlarına doğru istiqamətləndirir və onları daim inkişaf edən mənəviyyat mənzərəsində hərəkət etmək üçün lazımi alətlər və resurslarla təmin edir.