Gilqalın mənəvi mənası nədir?

Gilqalın mənəvi mənası nədir?
John Burns

Qilqalın mənəvi mənası çevrilmənin, yenilənmənin və israillilərin Vəd edilmiş diyara daxil olmalarının simvoludur.

Qilqal, "daşlar dairəsi" və ya "təkər" mənasını verən ibrani sözü, Əhdi-Ətiqdə israillilər üçün dərin mənəvi əhəmiyyət kəsb edən müqəddəs yer idi.

Çevrilmə: Qilqal israillilər üçün dönüş nöqtəsini təmsil edir, çünki onlar səhrada dolaşmaqdan Vəd edilmiş diyara daxil olurlar. Yenilənmə: Gilqal həm də israillilərin Allahla əhdlərini təzələdikləri və ruhən təmizləndikləri yenilənmə yeridir. Vəd edilmiş Torpaqda ilk düşərgə:Qilqal israillilərin Vəd edilmiş Torpaqdakı ilk düşərgəsi kimi əlamətdardır ki, bu da onların illərlə gəzib-dolaşdıqdan sonra çoxdan gözlənilən gəlişini qeyd edir. Xatirə yeri:Qilqal israillilər üçün xatırlama simvolu oldu, onlara Allahın sədaqətini və İordan çayının möcüzəvi şəkildə keçməsini xatırladırdı.

Qilqalın mənəvi mənası çevrilmənin, yenilənmənin simvolu və israillilərin səyahətində mühüm mərhələdir.

Burada onlar Allahla bağladıqları əhdi təzələdilər, öhdəliklərini möhkəmləndirdilər və Allahın sədaqətini xatırlayaraq, onu bibliya hekayəsində vacib bir yerə çevirdilər.

Gilqalın mənəvi mənası nədir

Ruhani Məna Təsvir
DairəŞimal İsrail Krallığının bir hissəsi. Bu gün onların hər ikisi xarabalıqlardır, lakin hələ də arxeoloqlar və tarixçilər üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.

Betel əvvəlcə Kənanlıların Luz adlı şəhəri idi. Daha sonra Yeşuanın rəhbərliyi altında israillilər tərəfindən fəth edildi və onlar üçün mühüm dini məkan oldu. Bethel adı ibrani dilində "Allahın evi" deməkdir və Yaqub burada cənnətə aparan bir pilləkən gördüyü məşhur yuxusunu görmüşdü (Yaradılış 28:10-22).

Şəhər davam edirdi. sonrakı əsrlərdə də mühüm əhəmiyyət kəsb edir, padşah I Yarovamın iqamətgahı kimi xidmət edir (1 Padşahlar 12:29-31) və Amosun peyğəmbərliklərində tez-tez xatırlanır (Amos 3:14; 4:4; 5:5; 7 :2,13; 8:2; 9:4). Qilqal ən yaxşı Yeşuanın Kənana keçdikdən sonra bütün israilliləri sünnət etdiyi yer kimi tanınır (Yeşua 5:2-9). Bu hərəkət onların Allahla əhdini və Onun seçilmiş xalqı kimi onların yeni statusunu simvolizə edirdi.

Qilqal həmçinin Kənandakı ilk illərində İsrail üçün düşərgə kimi xidmət edirdi (Yeşua 4:19) və Şaul məhz burada idi. tac taxdı (1 Şamuel 11:15). Lakin sonrakı illərdə Qilqal sakinlərinin günahkar davranışlarına görə Allahın gözündən düşmüşdü (Huşə 4:15; 9:15; Amos 4:4).

Nəticə

İçində İncildə Gilqal ilk dəfə israillilərin İordan çayını keçərək Kənana keçdikdən sonra düşərgə saldıqları yer kimi xatırlanır. Gilqal adı ibrani sözündən gəlir"təkər" mənasını verir. Bunun səbəbi qədim zamanlarda taxıl üyütmək üçün istifadə edilən iri daş çarxlar ola bilər.

Qilqal həm də israillilər üçün mühüm dini yer idi. Məhz burada Allaha ibadət etmək və qurbanlar gətirmək üçün qurbangah tikdilər. Yeşua Allahın əmr etdiyi kimi, Yeşua xalqın bütün kişilərini (özü də daxil olmaqla) Gilqalda sünnət etdi.

Həmçinin bax: 777-nin mənəvi mənası nədir? Şəxsi böyümə!

Bu hərəkət onların Allahla əhd münasibətlərini və Onun qanunlarına tabe olmaq öhdəliyini simvolizə edirdi. Bu gün məsihçilər Allaha müntəzəm ibadət etməyi və Ona bağlılığımızı bir daha təsdiqləməyi özünə məqsəd qoyaraq Gilqalın nümunəsindən öyrənə bilərlər. İsraillilər kimi, biz də Onun bizim üçün etdiklərini xatırlamalı və Ona şükür və həmd etməliyik.

Daşlar
Gilqal ibrani dilində "dayanıqlı daşlar dairəsi" mənasını verir, bu da insanlar arasında toplaşma yeri və ya birlik və güc simvolu ola bilər.
Yeni Başlanğıc İsraillilər İordan çayını keçərək Qilqalda vəd edilmiş diyara daxil oldular, bu xalq üçün yeni başlanğıc və yeni başlanğıcı simvolizə edirdi.
İtaətkarlıq İsraillilər Qilqalda sünnət olundular ki, bu da onların Allahın əmrinə itaət etdiklərini və Onunla bağladıqları əhdə sadiq olduqlarını göstərirdi.
Xatıra Qilqal israillilərə xatırlatmaq üçün bir xatirə kimi xidmət etdi. Vəd edilmiş diyara səyahət zamanı Allahın köməyi və sədaqəti haqqında. Bu, onların keçmişlərini xatırlaya və Allaha bağlılıqlarını təzələyə biləcəkləri bir yer idi.
Dəyişmə İsraillilərin Gilqalda keçirdikləri dövr onların əzəmətli həyatlarından keçid dövrünü qeyd etdi. Vəd edilmiş diyarda məskunlaşmaq üçün səhra. Bu transformasiya şəxsi artımı və mənəvi inkişafı simvolizə edə bilər.
İlahi Hüzur Qilqal həm də israillilərin Allahın onlara rəhbərlik etdiyi və qoruduğu kimi Onun hüzurunu hiss etdiyi bir yer idi. səyahətləri zamanı. Bu, insanın öz həyatında Allahın hüzurunu axtarmaq və hiss etmək ideyasını təmsil edə bilər.

Gilqalın mənəvi mənası

Müasir Gilqal haradadır?

Müasir Gilqalın harada olduğunu dəqiq söyləmək çətindir. qədim şəhər idiİordan vadisində, İordan çayının şərqində və Yerixonun şimalında yerləşir. Bununla belə, şəhərin dəqiq yeri yoxdur və onun dəqiq yeri məlum deyil.

Arxeoloqlar tərəfindən təklif edilən bir sıra mümkün yerlər var, lakin onların heç birinin Gilqal olduğu qəti şəkildə müəyyən edilməmişdir. Çox güman ki, şəhər tarixin hansısa dövründə dağıdılıb və qalıqları tapılmayıb.

İncildəki 12 Daşın Mənası Nədir?

İncildəki 12 daş İsrailin 12 qəbiləsinin simvoludur. Onlar ilk dəfə Çıxış Kitabında Musaya Allahın öz xalqı arasında məskən salması üçün bir məskən tikməyi tapşırdığı zaman xatırlanmışdı. Məskən hər biri İsrail qəbilələrindən birini təmsil edən 12 akasiya ağacından tikilməli idi.

Bu lövhələrin üzərində qəbilələrin adları yazılmalı və sonra qızılla örtülməli idi. Məskənin hər küncündə bir gümüş yuva olmalı idi ki, onun içinə akasiya ağacından hazırlanmış və qızılla örtülmüş dirək qoyulmalı idi. Bu sütunların üstünə hər birində On Əmr yazılmış iki daş lövhə qoyulmalı idi.

Ümumilikdə, məskənin tikintisində 12 daş istifadə edilmişdir – hər biri üçün bir israil tayfası. 12 daşın ikinci qeydi Yeşua 4-də, Yeşuaya Allah tərəfindən tayfalardan 12 kişi götürməyi tapşırdığı zaman gəlir.İsrail və onların hər biri İordan çayını keçdikləri yerdən düşərgə qurduqları yerə bir daş götürsünlər.

Bu daşlar Allahın Öz xalqı üçün vəd edilmiş torpağa gətirdiyi hər şeyin xatirəsi olaraq Qilqalda qoyulmalı idi. Bəs bu 12 daş nəyi təmsil edir?

Birincisi, onlar Allahın İbrahimə onun nəslinin göydəki ulduzlar və ya qum dənələri qədər olacağına dair vədinin fiziki təsviridir. dəniz sahili (Yaradılış 22:17). İkincisi, onlar bizə xatırladırlar ki, bəzən özümüzü tək və ya təcrid olunmuş kimi hiss etsək də, əslində biz daha böyük bir şeyin, yəni Allahın seçilmiş xalqının bir hissəsiyik. Və üçüncüsü, bu daşlar bizə xatırladır ki, xilasımız öz səylərimiz və ya işlərimizlə deyil, yalnız Allahdan gəlir. Efeslilərə 2:8-9-da deyildiyi kimi, “Siz əməllərlə deyil, lütf sayəsində imanla xilas olmusunuz”.

Bu 12 daş nəyi təmsil edir?

İsraillilər Gilqalda hansı bayramı qeyd edirdilər?

İsraillilər Həftələr bayramını Gilqalda qeyd edirdilər. Pentikost kimi də tanınan bu bayram Pasxa bayramından 50 gün sonra qeyd olunurdu. Bu, Sinay dağında Qanunun verilməsini xatırladıb və məhsulun ilk bəhrələrinə görə minnətdarlıq vaxtı idi.

İsrailin 12 daşı nədir?

İsrailin 12 daşı bir dəstidirİsraillilər Misirdən çıxdıqdan sonra İordan çayından geri gətirilmiş müqəddəs daşlar. Daşlar Məskənin girişində bir qalaq halına salındı ​​və burada Allahın Öz xalqı üçün möcüzəvi təminatlarının xatırladılmasına xidmət etdi. Hər bir daş İsrail qəbilələrindən birini təmsil edirdi və onlar daha sonra Süleyman məbədinin təməlinin bir hissəsi kimi istifadə edilmişdir.

Bu gün həmin 12 daş Qüdsün Qərb Divarında tapıla bilər və burada onlar heyranlıq yaratmaqda davam edirlər. və bizə Allahın sədaqətini xatırladın.

Videoya baxın: Gilqal Prinsip!

Gilqal Prinsip

Gilqal Təcrübəsindən Dərslər

Gilqal Təcrübəsi Kanadalı yəhudi lisey şagirdləri üçün İsraildə iki həftəlik təhsil proqramı keçirilir. Proqram iştirakçıları İsrailin tarixi və mədəniyyəti haqqında məlumatlandırmaq və yəhudilər və ərəblər arasında anlaşma və tolerantlığı təşviq etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Gilgal Təcrübəsi 2006-cı ildə başladı və bu illər ərzində Kanadanın hər yerindən yüzlərlə tələbəni bir araya gətirdi. Proqram Kanadadakı yəhudi və ərəb icmaları arasında körpülər qurmaq üçün çalışan qeyri-kommersiya təşkilatı olan Yəhudi və İsrail İşləri Mərkəzi (CIJA) tərəfindən idarə olunur.

Gilqal Təcrübəsi zamanı iştirakçılar İsrail həyatının və mədəniyyətinin müxtəlif aspektləri, o cümlədən onun tarixi, dini, siyasəti, iqtisadiyyatı vəcəmiyyət. Onlar həmçinin Qüdsün İçəri Şəhəri və Masada kimi tarixi yerləri ziyarət edir və müxtəlif mənşəli israillilərlə görüşürlər:

  • Yəhudilər, Ərəblər, Druzlar, Bədəvilər, Xristianlar, Müsəlmanlar və s.
  • Onların İsraildə yaşadıqları təcrübələri öyrənmək.

Gilqal Təcrübəsinin məqsədi iştirakçılara İsraili daha yaxşı başa düşmək və israillilərlə ömür boyu davam edə biləcək əlaqələri inkişaf etdirməyə kömək etməkdir. Bir çox iştirakçı üçün təcrübə həyatı dəyişdirir – onlara yəhudilik, sionizm və yəhudilər və ərəblər arasında birgəyaşayış haqqında yeni perspektivlər təqdim edir.

Hind dilində Gilgal Mənası

Əgər axtarırsınızsa Hind dilində Gilgal mənası üçün düzgün yerə gəldiniz. Gilqal ibrani sözü olub, “dairə” və ya “təkər” mənasında tərcümə edilə bilər. Tez-tez israillilərin səhrada sərgərdan vaxtlarını xatırlamaq üçün tikdiyi daş dairələrə istinad etmək üçün istifadə olunur. Bu söz həm də hər hansı bir xatirə və ya abidəyə istinad etmək üçün daha geniş mənada istifadə edilə bilər.

Qilqal xütbəsi

Qilqal xütbəsi İbrani xalqının həyatında əlamətdar məqamdır. Bu, Musa İordan çayını keçdikdən və Vəd edilmiş diyara girmək üzrə olduqdan sonra onlara nitq söyləyir. Bu hadisə Yeşua kitabında qeyd edilmişdir və bu, Hz.Müqəddəs Kitab.

Musa öz xütbəsinə Allahın Öz xalqı üçün etdiklərini danışmaqla başlayır. O, onları Misirdəki köləlikdən necə çıxardığını və səhradan keçərək bu nöqtəyə gətirdiyini xatırladır. Musa daha sonra Kənana daxil olduqdan sonra necə yaşamaları ilə bağlı onlara konkret göstərişlər verir.

Bunlara Allahın qanunlarına tabe olmaq, Ona sadiq olmaq və saleh yaşamaq daxildir. Gilqal Xütbəsi bugünkü məsihçilər üçün Allahın bizim üçün etdiyi hər şeyi xatırladan vacib bir xatırlatmadır. Bu, həm də Onun əmrlərini unudaraq Ondan üz döndərməyə qarşı xəbərdarlıq rolunu oynayır.

Həyatımızda Onun nemətlərindən istifadə etmək istəyiriksə, Onun sədaqətini həmişə xatırlamalı və Sözünə tabe olmalıyıq.

Nədir. Gilgal Təcrübəsidir

Gilgal Təcrübəsi nədir? Gilgal Təcrübəsi İsraildə hər il keçirilən tədbirdir. Bu, dünyanın hər yerindən insanların yəhudi mədəniyyətini və irsini öyrənmək və təcrübə etmək üçün bir araya gəldiyi vaxtdır.

Gilgal Experience zamanı iştirakçılar müxtəlif seminar və fəaliyyətlərdə iştirak etmək imkanı əldə edirlər. Onlar ənənəvi yəhudi adətləri və inancları haqqında öyrənə, həmçinin İsrail həyatının bəzi daha müasir aspektlərində öz güclərini sınaya bilərlər. İsrailin görməli yerlərini gəzmək və kəşf etmək üçün də kifayət qədər vaxt var.

Yəhudi olsanız da, olmasanız da, Gilgal Təcrübəsi bu füsunkar mədəniyyət haqqında daha çox öyrənmək üçün əla yoldur.Əgər nə vaxtsa İsraili ziyarət etmək istəmisinizsə, bu, mütləq sizin üçündür!

Gilgal mənası Malayalam

Söhbət körpə adlarına gəldikdə, sonsuz imkanlar var. Bəs unikal bir şey istəsəniz nə olacaq? Mədəniyyətinizi və irsinizi təmsil edən nəsə var?

Mənalı ad axtarırsınızsa, Gilqaldan başqa yerə getməyin. Gilqal "həyat dairəsi" mənasını verən ibrani adıdır. Oğlan və ya qız uşaqları üçün gözəl addır və unudulmaz olacaq. Əgər mədəniyyətinizi qeyd edən ad axtarırsınızsa, Gilqal mükəmməl seçimdir.

Bu gün Gilqalda 12 daş

Yeşua və israillilər İordan çayını keçdikdən sonra Qilqala çatanda, orada düşərgə saldılar və qurtuluşlarının xatirəsi olaraq on iki daş ucaltdılar. “Gilqal” adı “yuvarlanan” deməkdir. Ehtimal ki, bu ad daşların yerində yuvarlandığı üçün verilmişdir (Yeşua 4:20).

Bu gün nə orijinal on iki daşdan, nə də İsrailin Gilqaldakı hər hansı digər düşərgəsindən əsər-əlamət yoxdur. Bununla belə, bəziləri onların əsrlər boyu sonrakı kir və zibil qatlarının altında basdırılmış ola biləcəyinə inanır. İlkin on iki daşın harada yerləşdiyini dəqiq bilməsək də, biz bilirik ki, Qilqal ilk israillilər üçün mühüm yer idi.

Onlar Vəd edilmiş diyara ilk dəfə burada qədəm qoydular və başladılar. Kənanı fəth etdilər. Və burada Allah çıxış etdiOnun xalqı adına bəzi heyrətamiz möcüzələr. Beləliklə, bu gün əsl daşları tapa biləcəyinizi düşünürsünüz, ya yox, Gilqal ziyarəti mütləq vaxt ayırmağa dəyər!

Gilqal Daşları

Gilqal Daşları tapıla bilən dayanıqlı daş növüdür. dünyanın bir çox yerlərində. Onlar tez-tez qranit və ya digər sərt materiallardan hazırlanır və ölçüləri bir neçə futdan 20 fut hündürlüyünə qədər dəyişir. Gilqal daşları əsrlər boyu mərasim yerləri və mühüm hadisələr üçün işarə kimi istifadə edilmişdir.

Bəzi mədəniyyətlərdə onların sehrli xüsusiyyətlərə malik olduğuna inanılır. Gilgal daşlarının mənşəyi ilə bağlı bir çox fərqli nəzəriyyə var. Bəzi insanlar onların Keltlər və ya Druidlər kimi qədim sivilizasiyalar tərəfindən yaradıldığına inanırlar.

Başqaları isə onların zamanla külək və su ilə formalaşmış təbii formasiyalar olduğuna inanırlar. Mənşəyindən asılı olmayaraq, Gilqal daşları bir çox mədəniyyət və ənənələrin mühüm hissəsinə çevrilmişdir. Son illərdə bütün dünyada Gilgal Stones-i ziyarət etmək istəyənlərin sayında artım müşahidə olunur.

Həmçinin bax: Əjdahanın Qanı Buxur Mənəviyyatı: İstifadələri və Faydaları

Əgər siz bu saytlardan birinə baş çəkməyi planlaşdırırsınızsa, əvvəlcədən araşdırma aparmağınız vacibdir. zamanla bağlı mədəniyyətə və adət-ənənələrə hörmətlə yanaşın.

Bet-El və Qilqal

Bet-El və Qilqalın iki qədim şəhərinin tarixi heyranedicidir. İordaniya vadisində yerləşən bu şəhərlər bir vaxtlar olub
John Burns
John Burns
Ceremi Kruz fərdlərə ruhani səyahətə çıxarkən mənəvi biliklərə və mənbələrə çıxışa kömək etməyə həsr olunmuş təcrübəli ruhani praktikant, yazıçı və müəllimdir. Mənəviyyat üçün ürəkdən gələn ehtirasla, Ceremi başqalarını daxili dinclik və ilahi əlaqəni tapmaq üçün ruhlandırmaq və istiqamətləndirmək məqsədi daşıyır.Müxtəlif mənəvi ənənələr və təcrübələrdə geniş təcrübəyə malik Ceremi yazılarına unikal perspektiv və fikir gətirir. O, mənəviyyata vahid yanaşma yaratmaq üçün qədim müdrikliyi müasir üsullarla birləşdirməyin gücünə möhkəm inanır.Cereminin bloqu, Ruhani Bilik və Resurslara Giriş, oxucuların mənəvi böyümələrini artırmaq üçün dəyərli məlumat, təlimat və alətlər tapa biləcəyi hərtərəfli platforma rolunu oynayır. Müxtəlif meditasiya üsullarını araşdırmaqdan tutmuş enerjinin sağalması və intuitiv inkişafın sahələrində dərinləşməyə qədər, Ceremi oxucularının müxtəlif ehtiyaclarını ödəmək üçün hazırlanmış geniş mövzuları əhatə edir.Şəfqətli və empatik bir fərd kimi Ceremi mənəvi yolda yarana biləcək çətinlikləri və maneələri başa düşür. Bloqu və təlimləri vasitəsilə o, fərdləri dəstəkləmək və gücləndirmək, onlara mənəvi səyahətlərini asanlıqla və lütflə keçməkdə kömək etmək məqsədi daşıyır.Yazılarına əlavə olaraq, Ceremi axtarılan məruzəçi və seminarın aparıcısıdır, öz müdrikliyini bölüşür vədünya üzrə auditoriya ilə fikirlər. Onun isti və cəlbedici iştirakı fərdlərin öyrənməsi, böyüməsi və daxili mənlikləri ilə əlaqə qurması üçün tərbiyəvi mühit yaradır.Jeremy Cruz, ruhani axtarışda olan fərdlər arasında birlik və qarşılıqlı əlaqə hissini inkişaf etdirərək canlı və dəstəkləyici mənəvi icma yaratmağa həsr edilmişdir. Onun bloqu işıq şüası kimi xidmət edir, oxucuları öz mənəvi oyanışlarına doğru istiqamətləndirir və onları daim inkişaf edən mənəviyyat mənzərəsində hərəkət etmək üçün lazımi alətlər və resurslarla təmin edir.